Back

กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จี้อุตสาหกรรมชี้แจงความคืบหน้าการยื่นขออาชญาบัตรเหมืองโปแตช

26 January 2023

592

กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จี้อุตสาหกรรมชี้แจงความคืบหน้าการยื่นขออาชญาบัตรเหมืองโปแตช

 

 

           24 พฤศจิกายน 65 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว่า 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอติดตามความคืบหน้าการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตช อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บริษัท ไชน่า หมิ่งต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทสไทย) จำกัด

           โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า บริษัท ไชน่า หมิ่งต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เคยได้รับอาชญาบัตรพิเศษ 5 ปี ในการสำรวจแร่ใต้ดินชนิดแร่โปแตชและเกลือหิน ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส และได้หมดอายุอาชญาบัตรพิเศษไปแล้ว แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ทำการยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษรอบใหม่อีกครั้ง เพื่อขุดเจาะสำรวจแร่ใต้ดินเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  ซึ่งการกระทำของบริษัทดังกล่าวที่ผ่านมา มีข้อสังเกตในข้อกฎหมาย และผลกระทบ ตลอดจนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังต่อไปนี้

           1. การขุดเจาะสำรวจแร่โปแตช ของบริษัทฯมีการกระทำผิดข้อตกลงท้ายอาชญาบัตรพิเศษ ในข้อที่ 6 เนื่องจากได้พบว่ามีการเข้าไปขุดเจาะ สำรวจแร่ใต้ ดิน ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน และยังเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดบุกรุกอีกด้วย 

           2. การดำเนินธรุกิจของบริษัทฯได้มีการกระทำที่เข้าข่ายในการละเมิดสิทธิของประชาชนและละเมิดต่อหลักสิทธิมนุยชน โดยมีกระบวนการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPP) ประชาชนในพื้นที่ที่ออกมาปกป้องสิทธิในทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากการสำรวจแร่ และการทำเหมืองแร่ใต้ดิน เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวและหยุดการคัดค้านบริษัทดังกล่าว การกระทำดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทและรัฐ มีเจตนาที่ไม่มีความโปร่งใส ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน

           3. บริษัทไม่ได้มีการทำข้อมูล ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 ที่ต้องประเมินคุณค่า ทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องกันเขตพื้นที่ต้องห้ามตามมาตรา 17 วรรคสี่ ออกจากเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง โดยเฉพาะประเด็นแหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม

           ซึ่งที่ผ่านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสได้ยื่นหนังสือคัดค้านการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบกลับมาแต่อย่างไร กลุ่มจึงขอความคืบหน้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมก็ได้กล่าวชี้แจงต่อกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ว่าหลังจากที่กลุ่มได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอต่ออาชญาบัตรของบริษัทเมื่อครั้งก่อน บริษัทก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร และในส่วนเรื่องที่กลุ่มได้ยื่นร้องเรียนสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตด้านกฎหมายและผลกระทบที่บริษัทกระทำ ทางอุตสาหกรรมได้ส่งเรื่องร้องเรียนที่ กพร. เรียบร้อยแล้ว

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112