ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ยกเลิก 112


 
เมื่อวานผมเห็นภาพพาดหัวข่าวแว๊บๆ เรื่อง “น้องแบมกับน้องตะวัน” น้องนักศึกษา เหยื่อ
112 รายล่าสุด ผมไม่ตามข่าวการเมืองมาพักหนึ่งแล้ว แต่ข่าวนี้ สะดุด เพราะ มันเป็นความขำขื่น คละเคล้า ความน่าสมเพช ของคนที่อยู่ในประเทศนี้ ที่ต้องมาเห็น ความลนลาน ความกลัว ความบ้าอำนาจขาดสติ และ ความโง่เขลา ในหมู่ชนชั้นอำนาจ กลัวเด็ก กลัวคนไม่รัก และ กลัวสูญเสียความศรัทธา จึงกระทำการ ปกป้อง ตัวเองแบบโง่ๆ และ รัฐ ที่ถึงวันนี้ ก็ไม่รู้จะจัดวางตัวเองอย่างไร ที่แน่ๆ ไม่ใช่ นิติรัฐประชาธิปไตยเพื่อประชาชน

 

ความศรัทธา คือ รากฐานไปสู่ฐานะที่เรียกว่า บุญบารมี การจะมีสิ่งที่เรียกว่า บุญบารมี คือ ต้องเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูง และมีวัตรปฏิบัติมุ่งมั่นสร้าง มีความตั้งใจ จริงใจ และ ปวารนาตนทั้งจิตวิญญาณ  หรือที่เรียกว่า  บำเพ็ญเพียร ด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ เพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เกิด “บุญบารมี” การมีอำนาจ การสืบสายเลือด ใดๆ ช่วยไม่ได้

การบำเพ็ญเพียร ต้องใช้เวลา ต้องสละเวลา ต้องตั้งจิต มุ่งมั่น กอบกู้ ปลดปล่อย ให้ทาน ให้ธรรม นำความสว่าง ความรุ่งเรือง สละทุกอย่าง จนผู้คน บังเกิดความซาบซึ้ง ซาบซ่านในหัวจิตหัวใจ และรัฐ มีหน้าที่ อำนวย ให้คำปรึกษา ไม่ใช่ เป็นเครื่องมือ “กระทำกรรม” เพราะ แต่สิ่งที่เห็น คือ ตรงกันข้าม มีแต่สร้างเวรสร้างกรรม ทำลายฐาน “ความศรัทธา”

สิทธัตถะ ศาสดาแห่งพุทธศาสนา เดินออกจากวัง สู่ ป่า และ เดินเทศนาธรรม โปรดสัตว์  ไปทั่วสารทิศ ไปทั้งชีวิต กว่าจะได้เป็นพระโพธิสัตว์ ดังนั้น การโบยเฆี่ยน คุมขังเด็ก ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เหตุเพราะเขาไม่รัก ทั้งในแง่เมตตาธรรมและความถูกต้องทางกฎหมายตามหลักนิติรัฐ ประชาธิปไตย ก็ล้วนแต่ไม่เข้าข่าย เพราะ รัฐ เหล่านี้ยืนอยู่ บนฐานหลักสิทธิมนุษยธรรม และความเคารพ ในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีกฎหมาย
112 ไม่ได้สะท้อน สิ่งที่ โลกประชาธิปไตยยอมรับและยึดมั่นเลย ฉะนั้น ศาลเอง หากยังเป็นกลไกทางกฎหมายที่ สนองตอบ อำนาจรัฐที่ล้าหลัง ขาดแคลนจินตภาพ ในการเคารพประชาชน  ศาลนั้น ก็เป็น ศาลที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ประชาชน ต่อสู้ เสียสละ มายาวนาน คือ หลักสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย

องคาพยพของรัฐที่ไม่เคารพเสรีภาพ และ เจตจำนงประชาชน เป็นรัฐ ที่พยายามจะซ้อนรัฐ คือรัฐราชการ กับรัฐของประชาชน ที่ประชาชนพยายาม ต่อสู่ สถาปนาและก่อสร้างเขตแดน สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ
100 ปี เพื่อให้ได้ นิติรัฐแบบประชาธิปไตย และล้มเลิกรัฐราชการที่ยืนบนรากฐานอำนาจแบบศักดินา

ความโหดร้ายของ
112 สะท้อนภาพของสังคมไทย ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ไม่มีจิตภาพเรื่องประธิปไตยจริงๆจังๆ  ยังคงรูปโครงสร้างทางอำนาจเป็นรัฐราชการแบบศักดินา ภาพร่างของรัฐในกฎหมาย ต่างๆ รวมถึง สถาบันศาลเองก็เป็นเพียงเครื่องมือ ทำให้ดูเหมือนทันสมัย เป็นสากล แต่แท้ที่จริง ทั้งกลไกราชการ ศาล มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือรักษา โครงสร้างอำนาจเดิม ๆ ไว้ และรัฐ เป็นผู้ใช้อำนาจนี้ผู้เดียว เพื่อรัฐ ไม่ใช่เพื่อความเป็นธรรม และไม่ใช่ความเป็น นิติรัฐแบบประชาธิปไตย

ทุกวันนี้  ประชาชนอย่างเราเก็บซ่อนความขุ่นข้อง ความเบื่อหน่ายต่อ สถานการณ์ บ้านเมือง ความจริงของชนชั้นอำนาจ ที่ฟอนเฟะ “แล้วทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย “  ทั้ง ๆ ที่ ประชาชนไม่ได้ทำลายความสูงส่ง ศักดิ์สิทธิ ขอบสถาบันอำนาจ ต่างๆ แต่ สถาบันเองที่ทำลายตัวเอง ด้วยการไม่ได้ยืนบนความปรารถนา ความใฝ่ฝัน และความศรัทธาของประชาชน การกวัดแกว่งดาบคม
112 กำลังกวัดแกว่งแบบบ้าคลั่ง ตวัดเชือดเฉือน พรากชีวิตประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาว ลูกหลานคนไทยของตัวเอง เป็นภาพที่น่าสมเพชเวทนา   

ไม่มีใครล้มล้างใครได้ หากความรักศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากหัวใจประชาชน แต่ถ้าได้มาด้วยความกลัว ด้วยความมืดมน  ก็นับเวลาถอยหลังได้เลย ว่าความรักนี้ นับวันยิ่งไม่มีให้แล้ว

ยกเลิก
112 เถอะครับ...