ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นอกลู่นอกทาง

วิธีมองประสิทธิภาพทางการเมือง จริงๆมองไม่ยาก แค่ติดตามข่าว ความเคลื่อนไหว นอกเวทีอำนาจอันเป็นตัวแทนจากที่ประชาชนเลือกไป ถ้ากระบวนการหรือ กลไกต่างๆทำงานอย่างเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ การเมืองก็จะมีประสิทธิภาพ การเมืองในระบอบรัฐสภาที่ออกแบบและมีพัฒนาการมาตลอด 100-200 บนโลกนี้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ได้ไม่น้อย กระแสประชาชนคือตัวชี้วัด คุณภาพการเมือง

กระนั้น ในกรณีประเทศจากรากฐานทางสังคมที่ระบอบอุปถัมภ์ มีวัฒนธรรมการพึ่งพา “อำนาจ” และ “ทุน” รวมถึงอิทธิพล ยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่ขัดขวางการพัฒนาตัวเองในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย การเลือกคนที่คาดหวังเพียงประโยชน์ส่วนตัว มากกว่า ความสามารถ ผลงาน หรือ ความซื่อสัตย์ ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้เรา การเลือกตั้งยังได้คนเดิมๆ หรือ วนเวียน ที่คนเดิม พรรคเดิม บรรยากาศแบบเดิมๆ ยิ่งกว่านั้น ความไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมือง ทัศนะคติ ของประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจพื้นฐาน หรือ หัวใจสำคัญยังไม่ยอม พัฒนาวิธีคิดมุมมองและมองประโยชน์ประเทศเป็นหลัก ยังเป็นปัญหาสำคัญ

หลังการอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ซึ่งนำโดยฝ่ายค้าน ที่ทำหน้าที่ค้านและตรวจสอบจริงจังกับฝ่ายที่ไม่ค่อยอยากค้าน ทำให้เห็น ความอ่อนแอ จุดบกพร่อง เต็มไปหมด และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมระบอบรัฐสภา ยังไม่เข้มแข็ง ยิ่งบวกรวมกับออกแบบ กลไก ต่างๆ ตั้งแต่ รูปแบบการตั้งพรรค การเลือก การตัด / เพิ่ม ส.ส. กฎหมายการเอาผิดนักการเมือง กฎหมายให้อำนาจกลไกต่างๆที่ประกอบรัฐธรรมนูญ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. กรรมการการเลือกตั้ง ไปจนถึง ส.ว. ซึ่งล้วนตี่บทบาท กำกับ ตรวจสอบ และ หนุนเสริมอำนาจรัฐบาล อย่างกรณี ส.ว. ที่มาจาการแต่งตั้ง โดยรัฐบาล ล้วนแต่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการแสดงบทบาทของรัฐสภา

การออกแบบให้อำนาจ รัฐบาลมีสูง ถ้าเดาเหตุผลก็เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาล แต่ความสุ่มเสี่ยง และทำลายจิตวิญญาณระบอบประชาธิปไตยคือ หากรัฐบาลทำงานล้มเหลว อ่อนด้อยวิสัยทัศน์ และ ความสารถในการเข้าใจปัญหา แก้ปัญหา ค่อนข้างต่ำ ความชอกช้ำ ลำบาก และกระทบต่อการพัฒนาประเทศก็มีสูง

ยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทางเศรษฐกิจอันมาจากปัจจัยภายนอก โรคระบาด สงคราม ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหนัก ยิ่งเหมือนกระหน่ำซ้ำเติม สุดท้ายก็คิดง่ายๆสั้นๆ คือ ขายทรัพยากรหรือสมบัติประเทศ ขายอนาคตของลูกหลาน โดยทำลายสิทธิชุมชน สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะเข้าถึง ทรัพยากร รวมถึงทำลายวิถีชีวิตอันสงบสุขของประชาขน ทั้งกรณี การอนุญาตให้สัมปทานา เหมืองแร่โปแตซ การให้สิทธิคนต่างชาติครอบครองที่ดินได้
1 ไร่ ซึ่ง ณ วันนี้ กลุ่มทุนต่างชาติ โดยเฉพาะทุนจีน กำลังรุกหนัก หลังจากกวาดต้อน ช้อนซื้อ ควบรวม และรุกหนัก เพื่อครอบครองผลประโยชน์ประเทศมหาศาล

จึงเป็นห้วงเวลาสำคัญที่ ขบวนประชาชน คนรากหญ้า ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเหล่านี้ ต่างต้องลุกขึ้นปกป้องแผ่นดิน ถิ่นฐานบ้านเกิด บทบาท
NGOs นักวิชาการที่ยืนข้างประชาชนจึงปรากฏขึ้น การเคลื่อนไหว ถิบถี่ มุ่งตรงมายังทำเนียบรัฐบาล ในแง่หนึ่งก็เหมือนกระหน่ำซ้ำเติม สภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจให้ฝืดเคือง ชะลอการลงทุน การค้าการขาย การท่องเที่ยว แต่ถ้าหากไม่ขยับออกมาปะทะ ความพินาศของวิถีชีวิตคนชนบท คนรากหญ้า ที่ต้องมาเสี่ยงกับโครงการต่างๆ หรือ การสัมปทาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและความล้มสลายของชุมชนในภายภาคหน้าก็จะยิ่งหนักหน่วงขึ้น

 

ไทยเอ็นจีโอ ( www.thaingo.org ) แม้จะเป็นแค่สื่อเล็กๆ ที่รายงาน เผยแพร่ ข่าวสารการเคลื่อนไหวของขบวนประชาชน NGOs ไทย ก็ใหญ่จะมองเห็นภาพความตื่นตัว ของพี่น้องประชาชนตลอดเวลาและทั่วประเทศ เป็นบทเรียนล้ำค่า เพื่อให้เราทุกคนจดจำ ตระหนักว่า การเมือง การเลือกสนับสนุน รัฐบาล หรือ การยอมรับรัฐประหาร ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่แสนลำบากในภาคหน้า ยิ่งกลไกรัฐสภา หรือ  ส.ส. ไม่มีพลังพอจะทัดทานได้ เราที่คาดหวัง ทางออก หรือ ทางหลุดพ้นจากปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ ยิ่งริบหรี่ การสนับสนุนการเมืองบนท้องถนน หรือนอกสภา จึงเป็นมาตรการสุดท้าย ที่เราหยุดรัฐบาลมิให้ตัดสินทางนโยบายแบบนอกลู่นอกทาง