ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มอนุรักษ์ฯยื่นหนังสือถึงนายอำเภอสุวรรณคูหาและ อบต.ดงมะไฟ คัดค้านบรรจุวาระการอนุญาตใช้ป่าไม้เข้าสู่สภาฯ

 

           วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.20 น. ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผา-จันได ประมาณ 15 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู  ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการนำระเบียบวาระ การพิจารณาการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง  และการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประทานบัตร เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด และ/หรือนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ อย่างเด็ดขาด

           นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ได้รับหนังสือและรับปากว่า “จะแจ้งให้ทางท้องถิ่นตามหนังสือที่พวกเรายื่นให้ในวันนี้”

           14.00 น. ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ยื่นหนังสือสองฉบับให้กับตัวแทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยขอให้มีคำสั่งยับยั้งการนำวาระพิจารณาการต่อใบอนุญาตให้ทำประโยชน์หรือยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ การต่ออายุประทานบัตร ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  และ ขอเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

           ทางตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ กล่าวว่า  “ ที่ไปยื่นหนังสือให้นายอำเภอวันนี้ เพราะคิดว่านายอำเภอเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่จะไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเดือดร้อนจากผลกระทบจากการมีเหมืองในพื้นที่  และ หวังว่าทางสภาอบต.ดงมะไฟจะไม่มีพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดแบบนี้ต่อไป  ทุกครั้งที่ อบต.ดงมะไฟจะมีประชุม”

           สำหรับในวันที่ 14 มิถุนายน  2565  เวลา 09.30 น ประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ จะเข้าร่วมประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้สภา อบต. ดงมะไฟ ไม่ให้บรรจุวาระการอนุญาตใช้ป่าไม้เด็ดขาดและหากพบว่ามีการนำวาระการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ ของบริษัทเหมืองแร่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการเอาผิดต่อกระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยงข้องให้ถึงที่สุด