ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ปฏิบัติการแก้ปัญหาคนจน ตอนที่ 10 ตลาดออนไลน์

 

ความรู้จักตัวเอง มีข้อสำคัญหลายประการ คือ เลือกจะอยู่อย่างไร หรือ เลือกจะทำอะไร ให้สำเร็จ หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มจากจุดที่ตัวเองทำได้ดี ซึ่งการทำได้ดี ในทัศนะผม ไม่จำกัด หรือไม่จำเป็นว่าจะมีสิ่งเดียว หรือแบบเดิม แต่มันอาจจะพัฒนาเป็น สิ่งใหม่ๆ เรื่อง ใหม่ๆ ได้ หากแต่ เปิดใจลอง ยอมรับ หรือเรียนรู้

ผมโชคดีหลายอย่าง สำหรับการมีชีวิตในยุคสมัยนี้ อาจจะบ่นไปเยอะ แต่ความจริงในหลายๆแง่มุมก็ต้องยอมรับว่า น่าพอใจกว่าแต่เดิมสักเมื่อ
20-30 ปีก่อนมาก


เรื่องแรก คือ กฎหมายและคามคลี่คลายของอำนาจรัฐ บางเรื่อง ดีกว่าเดิมมาก แม้ว่าวันนี้ ยังไม่เปิดเสรี แต่.. จะอย่างไรก็ต้องเปิด เพราะโลกปัจจุบันคือโลกที่อยู่ด้วยการแข่งขัน ช่วงชิง ความปิดกั้น กดทับ ห้ามประชาชน จะไม่เป็นผลดีและทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย


ประการที่สอง เกิดกระแสเกษตรกรสมัย ที่ใช้ความรู้ใหม่ ไอเดีย การเกษตรที่มีมิติความงาม การตบแต่ง และใช้พื้นที่ หรือที่ดินมากกว่าเรื่องเพาะปลูก อาทิ ทำฟาร์มสเตย์ ทำร้านผลิตภัณฑ์ ทำที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ทำให้วิถีเกษตร เชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ ใหม่ๆ ซึ่งท้าทาย และสนุก สำหรับคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจงานเกษตร ที่สร้างมูลค่า มากกว่าปลูกให้เยอะ แล้วขนไปขายยังโรงงาน ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรกว่า 90% ยังคงเป็นเกษตรรูปแบบนี้ เป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ทำสวนยาง ทำไร่อ้อย ทำนา ทำสวนมันสำปะหลัง ฯลฯ สำหรับผม ทำการทำเชิงเดี่ยวกับทำผสมผสาน ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือ ไม่แปลก หากแต่หัวใจที่ผมพูดตลอดนั้น คือ ต้องแปรรูป หรือ จัดการผลผลิตให้มีมูลค่า คุ้มทุนให้ได้ ถ้าเก็บเกี่ยวแล้ว ขายยังลานรับซื้อง่ายกว่า กำไรดีกว่า ก็ขาย ไม่ใช่เอะอะ อะไร ก็แปรรูป หรือ ขายเอง เพราะชีวิตเกษตรกร หรือคนชนบทปัจจุบันมีภาระหน้าที่หลากหลาย ซับซ้อนมาก เพื่อให้มีรายได้ หรือ อยู่รอด หลายคนมีงานเสริม (แต่เป็นรายได้หลัก) รับจ้าง หรือปลูกพืชอื่นๆ หลายรายการที่ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้

กระแสเกษตรแนวใหม่ ทำให้เกิดโจทย์ใหม่ๆ ในระดับล่างสุด ว่าเราจะปลูกอะไรดี ปลูกอย่างไร ใช้ปัจจัยอะไร ราคาตลาดยังไง เหมือนเกิดการขยับเยื้องย่างพัฒนาการทำเกษตร โดยเฉพาะเรื่อง น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุด ทำให้โครงการต่างๆ ของรัฐมาในรูปแหล่งน้ำ ถูกให้ความสำคัญ กันแทบทุกครัวเรือนเกษตรกร

 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรเร่งด่วนเลย เวลานี้ คือ การขยายช่องทางตลาด และ การทุ่มทุนเรื่อง แปรรูป ที่ซึ่งภาครัฐต้องปรับโครงสร้างการทำงาน ที่เอื้ออำนวย ให้ผู้ประกอบการเดินไปให้ถึงความมั่นคง ยืนระยะอยู่ได้ การทำงานที่เชื่อมให้ได้ระหว่างตลาดในท้องถิ่น ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
 

ประการสุดท้าย สังคมการค้าในรูปแบบโซเชี่ยล มีผลสำคัญที่กระทุ้งให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ มองเห็นช่องทางจากจุดเล็กๆ กับโทรศัพท์เครื่องเดียว ก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ หรือ ผลผลิตจากยอดสูงได้ เรื่องนี้ปรากฏชัดเจนมาก ในรอบ 5 ปี หรือไม่เกิน 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมานี้เอง โทรศัพท์ 1 เครื่องทะลุทะลวงกำแพงทุกอย่าง ข้อจำกัดทุกประเภท สินค้าจากโรงบ่มเพิงสังกะสีเล็กๆ ในไร่ชายป่า ถูกบรรจุเดินทางไปทั่วประเทศ จากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครเชื่อ ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า มันทำได้ ขายได้ และ มีตลาดอยู่จริงๆ หากแต่กระจัดกระจาย อยู่ทั่วประเทศ

และข้อสุดท้ายนี้ ทำให้ผมคิดว่า การเอาสินค้าไปตั้งอยู่บนห้าง ในซูเปอร์มาเก็ต ร้านของฝาก ต่างหากที่ “ฆ่าตัวตาย” ในทางธุรกิจ เพราะถ้าสินค้านั้น ไม่โดนใจผู้บริโภคหรือไม่โดดเด่น ทั้งรูปลักษณ์ ราคาและคุณภาพ หรือถูกนิยม เชื่อถือมาก่อน สินค้าของคุณจะนอนตาย อย่างช้าๆ ตามปริมาณยอดจำหน่ายที่ขยับช้าๆ ในขณะที่สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการรายย่อย อย่างไร่ทวนลม กระเบียดกระเสียร

ดังนั้น ตลาดออนไลน์ หรือการทำตลาดในโลกโซเชี่ยล เป็นช่องทางสำคัญ ถ้าผู้ประกอบการหรือผู้ขาย หรือเกษตรกร สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นนักค้านักขาย อย่างชำนาญได้ ที่ผมประทับใจ ณ เวลานี้ แม้แต่สมุนไพรรากหญ้า หนังควาย ปลาจ่อม ฯลฯ เป็นสินค้าพื้นเมือง บริโภคในท้องถิ่น  ก็ยังมีชาวบ้านเอามา แพ็คสวยๆ ขายออนไลน์ ในราคาท้องถิ่น แถมเก็บเงินปลายทาง

 

โลกกำลังก้าวหน้าไปไกลมาก แปลงปลูก โรงแปรรูป คนขาย และคนกิน อาจจะอยู่ละส่วนคนละซีกโลก แต่บรรจบกันได้ ณ ออนไลน์ ตอนนี้ รอแค่ระบบการขนส่ง หรือ โลจิสติก ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และทะลุทะลวง เท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ผมฝันไว้อาจจะเป็นจริงก็ได้ ว่า มื้อเย็นของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา อาจจะรินไวน์ เดอ ซีโมน ละเลียดอยู่ในทำเนียบขาว ก็เป็นได้....!!