ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แอมเนสตี้เรียกร้องผู้นำกลุ่ม G20 จัดสรรวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นธรรมทั่วโลก

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแถลงก่อนการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 20  หรือ G20 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้ โดยระบุว่า การประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่กรุงโรม ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานความโลภและความเห็นแก่ตัว และประกันให้มีการจัดสรรวัคซีนโรคโควิด-19 อย่างเป็นธรรมไปทั่วโลก 

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก 20 ประเทศ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ประจำปีทางออนไลน์ โดยเน้นการสนับสนุนการจัดสรรวัคซีนโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกคน อย่างไรก็ดี หนึ่งปีผ่านไป ประเทศมหาอำนาจในโลกยังคงไม่สามารถปกป้องชีวิตของประชาชนนับล้านคนได้ แต่เลือกที่จะกักตุนวัคซีน ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนวัคซีน และส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศที่เหลือในโลก ในปัจจุบัน ประเทศร่ำรวยกักตุนวัคซีนไว้แล้วประมาณ 500 ล้านโดส  

แอกเนส คาลามาร์ด เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่า การจัดสรรวัคซีนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทำให้ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากโรคโควิด-19 เกิดความหวังว่าจะสามารถช่วยรักษาชีวิตประชาชนนับล้านคน อย่างไรก็ดี นับแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรกในโลก อัตราการเสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านคนเป็นเกือบ 5 ล้านคนในปี 2564 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมอย่างสุดโต่ง

ยากที่จะเข้าใจถึงความโลภและความเห็นแก่ตัวที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของประชาชนเหล่านี้ ในขณะที่สัดส่วนประชากรในประเทศ G20 ได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 63% แต่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่อนไปทางต่ำมีประชากรเพียง 10ที่ได้รับวัคซีน สิ่งที่ผู้นำเหล่านี้ทำในปีที่ผ่านมามีแต่การกักตุน และสนับสนุนให้เกิดความขาดแคลนวัคซีนอย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับบริษัทยาขนาดใหญ่ การเสียชีวิตหลายล้านคนแสดงให้เห็นความเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงต่อชีวิตมนุษย์ น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นผลกำไรสำคัญกว่าชีวิตคน และเป็นความเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงต่อพันธกรณีระดับโลก”  

ในปี 2563 ประเทศ G20 ได้สั่งซื้อล่วงหน้าและได้จัดซื้อวัคซีนโรคโควิด-19 ที่มีอยู่เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนจะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนเหล่านี้ด้วยซ้ำ หลายประเทศกักตุนวัคซีนมากถึงขนาดที่สามารถใช้ฉีดประชากรของตนเองได้หลายรอบด้วยกัน ในปี 2564 พวกเขายังคงกักตุนวัคซีนส่วนเกินต่อไป โดยเลือกที่จะเก็บไว้เฉยๆ แทนที่จะนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ต้องการวัคซีนเป็นอย่างมาก  

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ระดับโลก “นับถอยหลัง 100 วัน” #100DayCountdown เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะฉีดวัคซีน 40ของประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางค่อนไปทางต่ำภายในสิ้นปีนี้ แคมเปญนับถอยหลัง 100 วัน เรียกร้องให้รัฐบาลที่มีวัคซีนส่วนเกิน นำมาจัดสรรให้กับประเทศอื่นๆ ภายในสิ้นปีนี้ 

ในขณะที่บางประเทศสัญญาที่จะนำวัคซีนมาจัดสรรใหม่ แต่หลายประเทศยังคงไม่กำหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน โดยบางประเทศเพียงแต่สัญญาว่าจะจัดสรรวัคซีนให้ภายในเดือนกันยายนปีหน้า” 

ต้องมีการจัดสรรวัคซีนในตอนนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราต้องการให้มีการเปิดประเทศอีกครั้ง และช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างเป็นธรรม เวลากำลังเหลือน้อยลงทุกที ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการในตอนนี้” แอกเนส คาลามาร์ดกล่าว  

ก่อนถึงการประชุม G20 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรวมทั้งสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อวัคซีน ขอเรียกร้องผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ให้จัดสรรวัคซีนใหม่ โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างแรงกดดันในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ 

 

 

**********
 
เนาวรัตน์ เสือสอาด
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
Naowarat Suesa-ard
Media and Communications Supervisor