ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

#Saveเพนกวิน

เรื่องการไม่ยอมให้ประกันตัวของศาลยุติธรรมไทย ทำให้เราประชาชนคนธรรมดา เริ่มตั้งคำถาม ว่า อะไรคือ สิ่งที่ศาลคิด เพราะดูจากพฤติกรรมศาล หรือ กระบวนการยุติธรรมไทย กำลังสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ได้มีความอิสระ ไม่ได้ยึดหลักกฎหมาย ยึดความถูกต้อง แต่กำลังใช้อำนาจทางกฎหมายในมือ (ทุกทาง) กระทำการ กำราบ หรือ สั่งสอน หรือ ควบคุมทำให้ยุติ ให้จบเรื่องรบกวนใจ จบเรื่องที่ท้าทาย อำนาจตน อย่างไม่ยุติธรรม หรือ ผิดหลักกฎหมาย เป็นเหตุผลหลัก

การต่อสู้ของเด็กๆ อาจจะผิดกฎหมายยิบย่อย ที่รัฐชาตินิยม สุดโต่งไทยพยายาม คิดใช้อย่างหนัก แต่ถ้าหากพินิจตามหลักกฎหมาย สากล ตามหลักนิติรัฐ และตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว ไม่ได้ขัดหรือแย้ง หรือ ต่อต้าน การถูกดำเนินคดี การวิพากษ์ วิจารณ์ การเสนอแนะ การเรียกร้อง  เป็นสิทธิ เป็นเสรีภาพ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ดังนั้น นิติรัฐ ที่เป็นอย่างสากล ก็ต้อง การยื่นขอประกันตัว ตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งทำได้

วันนี้ ประชาชนจำนวนไม่น้อย ไม่ได้มองแค่ที่ปรากฏการณ์ การเคลื่อนไหว เรียกร้องของเด็กๆ แต่มองไปไกลถึงภาพการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ เพื่อให้ความเป็นนิติรัฐแบบประชาธิปไตย นั้น ขยับเขยื้อนไปข้างหน้าได้ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น รัฐ มีประสิทธิภาพ มีความยึดโยงกับประชาชน กับเสรีภาพ การตรวจสอบ เคลื่อนไหว และการคุ้มครองประชาชนภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญจริงๆ ไม่ใช่ แค่มาตราที่ร่างขึ้นมาโก้ๆ หลอก ๆ แต่ไม่มีการปฏิบัติตาม เหมือนที่ผ่านๆมา และสุดท้าย เมื่อไม่สบอารมณ์ทางอำนาจ หรือไม่สะดวก ก็ยึดอำนาจ ทำรัฐประหาร ไม่เคยสนใจหรืออดทน จะใช้วิถีทางประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือหาทางออก

การยึดอำนาจ กระทำแล้วก็ แทรกแซง ฝังราก ผ่านคนในสังกัด ไปเขียนกฎหมาย ดักทาง ไปร่างกฎหมาย โง่ๆ ไว้เป็นเครื่องมือ ให้ศาลโง่ๆ รับใช้   ทำให้รัฐ ไม่เป็นนิติรัฐ ประชาธิปไตย แต่เป็นแค่เครื่องมือ สนองตอบความต้องการของคนบางคน และกลุ่มอำนาจ บางกลุ่ม เปลี่ยนหรือบังคับทิศทางพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนี้

สภาพปัจจุบัน ความพิกลพิการและชั่วช้า ไม่ได้ เหม็นเน่าแค่ใน รัฐบาล และ พรรคการเมืองที่สนับสนุน เท่านั้น หากแต่กำลังแทรกลึกเข้าไปทั้งใน รัฐสภา โดยการแต่งตั้ง ส.ว. ที่มีบทบาท อำนาจสูง ในการแสดงสิทธิ์ กำหนดชะตาประเทศ และ ปราการสุดท้าย ที่กำลังพาชะตาประเทศนี้ บิดเบี้ยว คือ  ศาลยุติธรรม ซึ่งครบองค์ 3 สถาบันหลักที่ปกครอง ควบคุม รัฐ คือ รัฐบาล และกลไกราชการ รัฐสภาหรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และ ศาลยุติธรรม

ตั้งแต่วิกฤติการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (2549)เรื่อยมาจน ปัจจุบันนี้ ถ้าหากทบทวนด้วยสติ ปัญญา และหลักคิดตามหลักการนิติรัฐประชาธิปไตย ตรงไปตรงมา เราจะเห็น อำนาจรัฐ ถูกใช้ไปอย่างผิดหลัก และเพื่อสนองตอบ ต่อความต้องการคนไม่กี่คน เพื่อกำจัด ถอนราก กำจัด กำจัด ถอนราก กำจัด กำจัด ฯลฯ ลุกลามขยายวงกว้าง ค้านกระแสมโนสำนึก ประชาชน ท้าทายสติปัญญา ความรู้สึกต่อมโนธรรมประชาชนมาตลอด

การขังลืม โดยไม่ให้ประกันตัว ทั้ง เพนกวิน อานนท์ รุ้ง ไมค์ และหลายๆ คนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันว่า ปัจจุบัน คนกุมอำนาจ ไม่กี่คนกำลังใช้ เครื่องมือชิ้นสุด ชิ้นสำคัญ ก่อนความพังพินาศของความเป็น นิติรัฐ จะมาเยือน นั่นคือ ศาล ที่ซึ่งโงนเงนมานาน และกำลังง่อนแง่น ในขณะนี้ ถ้าศาลเอง วันนี้ ยังยึดความขลาดเขลา ในการทำในสิ่งที่ควร จะถูกต้อง  ที่เป็นธรรมกับประชาชน ประเทศนี้ จะไม่เหลืออะไรให้น่าเชื่อถือ อีกแล้ว...

การให้ประกันตัว เพนกวินและเด็กๆ  คือ ฟางเส้นสุดท้าย ที่จะทำให้ประชาชน มีข้อสรุปว่า ศาลไทย ยึดหลักคุณธรรม หลักกฎหมาย ที่คนทั้งโลก เชื่อถือ ยอมรับหรือ ยึดตามใบสั่ง ปล่อยให้ใครก็หัวเราะดูแคลน !!

10 กว่าปีมานี่ ( 2549-ปัจจุบัน ) พวกคุณ ระเริง ละเล่นเกมส์ อำนาจกันพอหรือยัง การขังเด็กๆ เยาวชนคนหนุ่มสาว ไม่มีใครบนโลกใบนี้ ชื่นชมปลาบปลื้ม ยิ่งเป็นกลไกยุติธรรม เป็นศาล ยิ่งน่าตกใจ !!    คุณอยากให้ประชาชน ให้เยาวชนคนหนุ่มสาว ภักดี รักชาติ เชื่อในความเป็นสถาบันที่รักษาความถูกต้อง คุณธรรม คุณต้องแสดงออก ว่า คุณก็เชื่อเช่นนั้น ด้วยการรักและให้โอกาสพวกเขา ให้เขามีสิทธิ เสรีภาพ ให้เขาออกแบบ มีส่วนร่วมกับอำนาจ กับการกำหนดอนาคตของประเทศ ที่พวกเขาจะทุ่มเทด้วย

คำถามสุดท้าย คือ คุณมีปัญหาอะไรนักหนา ถึงไม่ยอมให้ เพนกวิน ประกันตัว ?

#Saveเพนกวิน