ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณชี้รัฐบาลต้องฟังเสียงคนจะนะ

           นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่า มีพี่น้องประชาชนชาวจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาและเครือข่าย ได้เดินทางมาปักหลักชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ หน้าทำเนียบรัฐบาลและถูกให้ย้ายไปอยู่ริมฟุตบาทถนนพระราม 5 เลียบคลองเปรมประชากรอยู่ในขณะนี้ เพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะนั้น

           โครงการดังกล่าว เป็นความผอดพลาดอย่างร้ายแรงที่ ครม.ในปี 2562 พยายามที่จะผลักดันนิคมอุสาหกรรมจะนะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรมหนัก-เบา รวมทั้งการเปลี่ยนพื้นที่ตามผังเมืองจากเดิมเป็นสีเขียวเป็นสีม่วง และการที่รัฐบาลกำหนดให้ ศอ.บต เป็นกลไกหลักในการผลักดันโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการผิดฝา ผิดตัว ซึ่งทำให้กลไกทางกฎหมายผิดเพี้ยนไปเสียสิ้น ทั้งนี้เพราะโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นกิจการของเอกชนมิใช่ของรัฐ และต้องใช้เนื้อที่กว่า 16,700 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ ถือได้ว่าเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประชาชนในพื้นที่ในหลายมิติ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล มลพิษ สูญเสียแหล่งจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้าน เสียพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ และชุมชนชาวมุสลิมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่สามารถหวลกลับมาได้ ดังเช่น กรณีมาบตาพุด เป็นตัวอย่างที่เห็นกันได้ชัด ๆ การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ส่อไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายหลายประการ มีการเร่งรีบในการผลักดันอย่างน่าเกลียด โดยไม่ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร

         การปรากฏตัวของตัวแทนประชาชนชาวจะนะ ที่ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อหยุดยั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าแห่งอนาคต คือ ความกล้าหาญในทวงคืนสิทธิชุมชน ทวงคืนความเป็นธรรมของพวกเขาและชุมชน การปักหลักรอคำตอบของประชาชนชาวจะนะโดยสงบสันติ เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรัฐบาลที่อ้างว่าเข้าใจและฟังเสียงของประชาชนมาโดยตลอด จะต้องเงี่ยหูรับฟังเจตจำนงของชาวจะนะเหล่านั้น ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจะต้องมีคำตอบที่งดงามให้กับพี่น้องชาวจะนะ ในการหวลกลับคืนบ้านเกิดในวันข้างหน้า หาใช่ใช้วิธีการอันไม่เหมาะสมในการยุติการชุมนุมโดยสงบของพี่น้องชาวจะนะดังกล่าว

            รัฐบาลที่ดี ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นโครงการที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง เป็นโครงการจะละเมิดทำลายทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมโดยไม่สามารถเรียกฟื้นเอากลับคืนมาได้ หากรัฐบาลจะอ้างการพัฒนาจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม เคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงจะชอบ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด