ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้

( ขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ ออนไลน์ : https://www.thairath.co.th/news/local/1919916 )

การเคลื่อนไหว หัวใจสำคัญที่สุด คือมีเป้าหมายทางการเมือง อำนาจของการเมืองในขบวนการเคลื่อนไหว คือกระแสนิยม การเป็นคนหนุ่มสาว มักสนใจแค่อุดมคติตนเอง หรือ สิ่งที่ตนองเชื่อ เลือก เป็นหนทาง และละเลย ความสนใจ ความคิด ความเชื่อคนอื่น นั่นคือหนทางที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ ถูกตัดขาด จากกระแสสังคม

การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญามาก ว่าอะไร ควรทำ และยังไม่ควรทำ และการเมือง ก็สะท้อนวิธีคิด คนทำงานการเมืองหรือคนนำ หรือ อาจจะทั้งขบวนด้วย

การอ้างความรุนแรงจากฝั่งรัฐ การอ้างสากลเค้าทำกันปกติ  ไม่ใช่เหตุผลที่น่ารับฟัง เพราะนั่นสะท้อนว่า เราไม่ได้สนใจ ความจริงในความรู้สึกนึกคิดของสังคม การละเลยเช่นนี้ ก็ไม่ต่างจาก ขบวนการฝ่ายอื่นที่ทำๆ มาตลอด และไม่ต่างจากฝ่ายรัฐ ที่ลุแก่อำนาจในปัจจุบัน

เราเอ่ยปาก ถึงการเปลี่ยนแปลง มโนภาพจากแนวคิด การเคลื่อนไหว ต้องเห็นชัดในหนทางเหล่านี้ ไม่ใช่ หยิบ ฉวย สะเปะสะปะ มาเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่สุดท้าย ก็ดูน้อมแน้ม จับต้องไม่ได้จริง หรือเยียวยาปัญหาอะไรไม่ได้เลย สุดกู่ไปกับอารมณ์ตัวเอง แบบไร้วุฒิภาวะทางการเมือง....


ถ้าเราต้องการแนวร่วมที่หนักแน่น ชัดเจน เราก็ต้องหนักแน่น ชัดเจน ... ไม่กระโดดลงหลุมพรางตัวเอง