Back

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย

25 August 2020

3457

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย


 

สถานการณ์ทางสังคมแต่ละยุคสมัย สะท้อนวิธีการทำงานทางสังคม ของทุกๆ องค์กร ที่ต้องปรับตัว ปรับกระบวนการทำงาน รูปแบบ  การสื่อสารและการสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลมรประสิทธิภาพ เพราะงานพัฒนา แก้ไขปัญหา นั้น สัมพันธ์กับบริบทการเมือง สังคมเศณษฐกิจ และความหน้าของเทคโนโลยี ตลอดความรู้ ประสบการณ์ของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ

จากยุคที่ประชาชนค่อนข้างเข้าไม่ถึงสื่อ สื่อมวลชนมีอำนาจกำหนดทิศทางทัศนะคติประชาชน สังคม และมีอำนาจกดดันรัฐ ก็ทำให้งานพัฒนาซึ่งต้องการเครื่องมือในการกดดันสื่อ ต้องการกระแสเสียงประชาชนสนับสนุน กดดัน เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมาย นโยบาย และข้อสัญญาต่างๆ จึงสำคัญที่จะต้องมีสื่อมาเป็นเครื่องมือ สื่อสารแนวคิด บทบาท เป้าหมาย กับสังคม กับประชาชน

 

นอกจากนั้น งานพัฒนาในสถานการณ์ตอนหลัง แหล่งทุนต่างๆ ทยอยถอนตัว ออกไปจากไทย ไปประเทศเพื่อนบ้านหรือภูมิภาคอื่นๆ ทำให้การหันมาสนใจ ทำให้สังคมรู้ เห็น บทบาทความสำคัญขององค์กรพัฒนาเอกชนจึงสำคัญ เพราะความไม่เข้าใจ ความสงสัย ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญในการระดมทุน เพื่อนำมาสนับสนุนการทำงานด้านนี้

สื่ออินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาท เป็นความหวังของประชาชน หรือแม้กระทั่งองค์กรพัฒนาเอกชน (
NGOs ) แทบทุกคน ทุกองค์กร โดยเฉพาะ 10 กว่าปีให้หลัง มือถือ และ อินเตอร์เน็ต กลายเป็นโลกทั้งโลกของผู้คน และแทบทุกองค์กร ซื้อของ อ่านข่าว รณรงค์ และสื่อสาร

ทำให้แทบทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต่างก็ปรับกลยุทธ วิธีการทำงาน ใหม่หมด แม้กระทั่งวิธีคิด วิธี วิธีปฏิบัติ เพราะโลกกำลังหมุนเร็วขึ้น สะดวกขึ้น ทั่วถึงขึ้น งานพัฒนาที่เคยดูห่างไกล การเรียกร้อง รณรงค์ สื่อสาร ที่เคยคิดว่า เข้าถึงสื่อยาก ณ ปัจจุบันนี้ สื่อเองที่ต้อง พยายามเข้าถึงเรา เข้าถึงแหล่งข่าว ซึ่งปรากฏในมือถือ ผ่าน เฟสบุค ไลน์ ทวิตเตอร์ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และก่อปฏิกิริยาทันที

เว็บไซต์ ก็คือ รูปแบบ กับ วิธีการ ไม่ใช่เนื้อหาของสื่อ รูปแบบและวิธีการ ล้วนปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ หรือยอมรับบทบาทใหม่ได้ จากที่เคยเป็นผู้ข่าวสาร ความรวดเร็ว วันนี้  ไทยเอ็นจีโอ กลายมาเป็นผู้เก็บ รวบรวมข้อมูล มากขึ้น เป็นแหล่งข่าวเฉพาะทาง อาทิ  ข่าวระดมทุน ข่าวสมัครงาน
NGOs หรือข่าวชาวบ้าน ข่าวเอ็นจีโอเคลื่อนไหว มากขึ้น

ในทามกลางของคลื่นกระแส เว็บไซต์ ต่างๆ เงียบลง และทยอยล้มหายตายจากไป เกือบหมดสิ้น ไทยเอ็นจีโอยังยืนหยัด ตระหง่านอยู่ได้ แถมมีรายได้ระดับหนึ่งพอเลี้ยงหรือจ่ายค่าตอบแทนทีมงาน
2 ชีวิตได้ แม้ไม่มาก แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย

ฉะนั้น จากวันนี้ไปหน้า สถานการณ์ของเว็บไซต์ อาจจะไม่สดใสนัก ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่า เว็บไซต์นั้นๆ สามารถทำหน้าที่อะไร เป็นพอที่พอใจหรือน่าสนใจ ต่อสังคมแค่ไหน ซึ่งถ้าทำได้ ก็ยังยืนหยัด ย่ำเดินเคียงข้างขบวนการงานพัฒนาไปได้ และแน่นอน ไทยเอ็นจีโอ เป็นสื่อที่มองสังคมภายนอก อย่างปรับตัวตลอดเวลา ด้วย....

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112