Back

“ชาวบ้านดงมะไฟยื่นคำขาด ร้องผู้ว่าฯ เร่งประสานผู้มีอำนาจร่วมประชุมปิดและฟื้นฟูเหมืองหินปูนและโรงโม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ พร้อมทั้งรุดหานายอำเภอทวงถามการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ”

20 July 2020

1774

“ชาวบ้านดงมะไฟยื่นคำขาด ร้องผู้ว่าฯ เร่งประสานผู้มีอำนาจร่วมประชุมปิดและฟื้นฟูเหมืองหินปูนและโรงโม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ พร้อมทั้งรุดหานายอำเภอทวงถามการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ”

ชาวบ้านดงมะไฟยื่นคำขาด ร้องผู้ว่าฯ เร่งประสานผู้มีอำนาจร่วมประชุมปิดและฟื้นฟูเหมืองหินปูนและโรงโม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ พร้อมทั้งรุดหานายอำเภอทวงถามการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ

.

วานนี้ 17 กรกฎาคม 63 เวลาประมาณ 10.40 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 26 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อให้มีคำสั่งปิดและฟื้นฟูเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน ตามประทานบัตรที่ 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เนื่องจากราษฎรในพื้นที่มีความเดือดร้อนอย่างหนักจากการทำเหมืองหินปูนของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทมีความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่มาตลอดกว่า 26 ปี โดยพื้นที่ในเขตประทานบัตรและพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลายหลากทางชีวภาพเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นพื้นที่อารยธรรมโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวสุวรรณคูหาและชาวหนองบัวลำภู ควรค่าแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภูแทนการสัมปทานเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หิน

.

เวลาประมาณ 10.50 น. ชาวบ้านได้เดินไปที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีเจ้าหน้าที่จังหวัดหนองบัวลำภูมายืนรอชาวบ้านอยู่ที่หน้าห้องและแจ้งว่า นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูติดราชการไม่สามารถที่จะมารับหนังสือได้และได้มอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน และได้เปิดห้องประชุมพูดคุยเจรจาร่วมกับชาวบ้านไว้แล้ว

.

โดยชาวบ้านคนหนึ่ง กล่าวว่า “ชาวบ้านมายื่นหนังสือกี่ครั้งไม่เคยได้พบผู้ว่าฯสักครั้ง ไม่รู้ไปอยู่ไหน เป็นพ่อเมืองเสียเปล่า ราษฎรเดือดร้อนไม่ยอมมาพบ มีแต่หนีชาวบ้าน อยากเห็นหน้าพ่อเมืองหนองบัวลำภูบ้าง ถ้าไม่อยากทำงานรับใช้ประชาชนชาวบ้านหนองบัวลำภูก็ย้ายไปไม่ก็ลาออกไปเสีย” ซึ่งชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มาหาผู้ว่าฯแล้ว แต่ผู้ว่าฯไม่อยู่ และได้มาที่ห้องประชุม เพื่อยื่นหนังสือและพูดคุยกับรองผู้ว่าฯแทน

.

ซึ่งชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวกับนายเวียงชัย ก่อนยื่นหนังสือว่า “ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ได้คัดค้านการทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินมาตลอด จนสูญเสียแกนนำชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ไป 4 คน ชาวบ้านบางคนถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกจับกุมในข้อหาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสร้างความโศกเศร้าและคับแค้นใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยบริษัทก็ยังคงดำเนินกิจการทำเหมือง ระเบิดภูเขา และขนส่งแร่ บนความทุกข์ยากลำเค็ญของชาวบ้านเรื่อยมา และไม่เคยมีหน่วยงานไหนเจ้าหน้าที่คนใดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เลย มีแต่ร่วมกันซ้ำเติมเหยียบย้ำศักดิ์ศรีชาวบ้าน ร่วมกันละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ สภา อบต.ดงมะไฟ ที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทด้วยการผลักดันวาระการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและยังมีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยื่นหนังสือคัดค้านการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองและใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาโดยตลอด และเรียกร้องให้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นก่อนบรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ”

.

ชาวบ้านยังกล่าวอีกว่า “ 26 ปี มันเพียงพอแล้วกับสัมปทานเหมืองหินที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านทุกข์ทรมานมานานกว่า 26 ปีแล้ว ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วและจะไม่ทนอีกต่อไป ต้องปิดเหมืองและฟื้นฟูภูเขาป่าไม้เท่านั้น และขอให้ทางจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อมีคำสั่งปิดและฟื้นฟูเหมืองในวันที่ 13 สิงหาคม 63 ที่ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู”

.

โดยรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ ประกอบด้วย

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4.ตัวแทนรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เช่น สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

5.คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

6.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

7.ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จ.อุดรธานี

8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

.

โดยนายเวียงชัย หลังจากได้รับหนังสือก็ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า “ทางจังหวัดจะทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอมาให้ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ทางจังหวัดสามารถทำให้ได้อยู่แล้ว แต่รับปากไม่ได้ว่าหน่วยงานทั้งหมดจะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเขาจะมาหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่จังหวัดรับประสานให้ได้”

.

และเวลาประมาณ 13.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอสุวรรณคูหา ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา เพื่อขอให้มีการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบสวน นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนังสือถึงนายอำเภอสุวรรณคูหาให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

.

โดยนายวีรชัย วงษ์อ้วน ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ได้เป็นตัวแทนนายอำเภอสุวรรณคูหามารับหนังสือกับชาวบ้าน เนื่องจากนายอำเภอสุวรรณคูหาติดอบรมที่ต่างจังหวัด

.

นางเปี่ยม สุวรรณสนธ์ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวว่า “ชาวบ้านรู้มาว่าตอนนี้กำลังมีการคัดเลือกคณะกรรมการและจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ จึงขอให้ทางอำเภอได้ชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนต่อกลุ่มอนุรักษ์ฯด้วย เพื่อที่ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯจะได้พิจารณาคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการสอบสวน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อชาวบ้าน”

.

ทั้งนี้นายวีรชัย ก็ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า “ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจะทำการส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพื่อจะได้เร่งดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป”

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112