ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

“ชาวบ้านดงมะไฟยื่นคำขาด ร้องผู้ว่าฯ เร่งประสานผู้มีอำนาจร่วมประชุมปิดและฟื้นฟูเหมืองหินปูนและโรงโม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ พร้อมทั้งรุดหานายอำเภอทวงถามการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ”

ชาวบ้านดงมะไฟยื่นคำขาด ร้องผู้ว่าฯ เร่งประสานผู้มีอำนาจร่วมประชุมปิดและฟื้นฟูเหมืองหินปูนและโรงโม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ พร้อมทั้งรุดหานายอำเภอทวงถามการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ

.

วานนี้ 17 กรกฎาคม 63 เวลาประมาณ 10.40 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 26 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อให้มีคำสั่งปิดและฟื้นฟูเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน ตามประทานบัตรที่ 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เนื่องจากราษฎรในพื้นที่มีความเดือดร้อนอย่างหนักจากการทำเหมืองหินปูนของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทมีความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่มาตลอดกว่า 26 ปี โดยพื้นที่ในเขตประทานบัตรและพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลายหลากทางชีวภาพเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นพื้นที่อารยธรรมโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวสุวรรณคูหาและชาวหนองบัวลำภู ควรค่าแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภูแทนการสัมปทานเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หิน

.

เวลาประมาณ 10.50 น. ชาวบ้านได้เดินไปที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีเจ้าหน้าที่จังหวัดหนองบัวลำภูมายืนรอชาวบ้านอยู่ที่หน้าห้องและแจ้งว่า นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูติดราชการไม่สามารถที่จะมารับหนังสือได้และได้มอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน และได้เปิดห้องประชุมพูดคุยเจรจาร่วมกับชาวบ้านไว้แล้ว

.

โดยชาวบ้านคนหนึ่ง กล่าวว่า “ชาวบ้านมายื่นหนังสือกี่ครั้งไม่เคยได้พบผู้ว่าฯสักครั้ง ไม่รู้ไปอยู่ไหน เป็นพ่อเมืองเสียเปล่า ราษฎรเดือดร้อนไม่ยอมมาพบ มีแต่หนีชาวบ้าน อยากเห็นหน้าพ่อเมืองหนองบัวลำภูบ้าง ถ้าไม่อยากทำงานรับใช้ประชาชนชาวบ้านหนองบัวลำภูก็ย้ายไปไม่ก็ลาออกไปเสีย” ซึ่งชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มาหาผู้ว่าฯแล้ว แต่ผู้ว่าฯไม่อยู่ และได้มาที่ห้องประชุม เพื่อยื่นหนังสือและพูดคุยกับรองผู้ว่าฯแทน

.

ซึ่งชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวกับนายเวียงชัย ก่อนยื่นหนังสือว่า “ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ได้คัดค้านการทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินมาตลอด จนสูญเสียแกนนำชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่ไป 4 คน ชาวบ้านบางคนถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกจับกุมในข้อหาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสร้างความโศกเศร้าและคับแค้นใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยบริษัทก็ยังคงดำเนินกิจการทำเหมือง ระเบิดภูเขา และขนส่งแร่ บนความทุกข์ยากลำเค็ญของชาวบ้านเรื่อยมา และไม่เคยมีหน่วยงานไหนเจ้าหน้าที่คนใดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เลย มีแต่ร่วมกันซ้ำเติมเหยียบย้ำศักดิ์ศรีชาวบ้าน ร่วมกันละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ สภา อบต.ดงมะไฟ ที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทด้วยการผลักดันวาระการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและยังมีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยื่นหนังสือคัดค้านการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองและใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาโดยตลอด และเรียกร้องให้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นก่อนบรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ”

.

ชาวบ้านยังกล่าวอีกว่า “ 26 ปี มันเพียงพอแล้วกับสัมปทานเหมืองหินที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านทุกข์ทรมานมานานกว่า 26 ปีแล้ว ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วและจะไม่ทนอีกต่อไป ต้องปิดเหมืองและฟื้นฟูภูเขาป่าไม้เท่านั้น และขอให้ทางจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อมีคำสั่งปิดและฟื้นฟูเหมืองในวันที่ 13 สิงหาคม 63 ที่ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู”

.

โดยรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ ประกอบด้วย

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4.ตัวแทนรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เช่น สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

5.คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

6.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

7.ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จ.อุดรธานี

8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

.

โดยนายเวียงชัย หลังจากได้รับหนังสือก็ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า “ทางจังหวัดจะทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอมาให้ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ทางจังหวัดสามารถทำให้ได้อยู่แล้ว แต่รับปากไม่ได้ว่าหน่วยงานทั้งหมดจะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเขาจะมาหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่จังหวัดรับประสานให้ได้”

.

และเวลาประมาณ 13.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอสุวรรณคูหา ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา เพื่อขอให้มีการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบสวน นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนังสือถึงนายอำเภอสุวรรณคูหาให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

.

โดยนายวีรชัย วงษ์อ้วน ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ได้เป็นตัวแทนนายอำเภอสุวรรณคูหามารับหนังสือกับชาวบ้าน เนื่องจากนายอำเภอสุวรรณคูหาติดอบรมที่ต่างจังหวัด

.

นางเปี่ยม สุวรรณสนธ์ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวว่า “ชาวบ้านรู้มาว่าตอนนี้กำลังมีการคัดเลือกคณะกรรมการและจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟ จึงขอให้ทางอำเภอได้ชี้แจงรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนต่อกลุ่มอนุรักษ์ฯด้วย เพื่อที่ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯจะได้พิจารณาคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการสอบสวน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อชาวบ้าน”

.

ทั้งนี้นายวีรชัย ก็ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า “ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจะทำการส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพื่อจะได้เร่งดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอต่อไป”