ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Short-term consultancy: ECHO HIP II : Conflict Sensitivity Advisor
8 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 557
Deadline : 2 / April / 2023

Quality Compliance Associate
8 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 302
Deadline : 31 / March / 2023

Accounting Assistant
7 Mar
Accounting Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 329
Deadline : 31 / March / 2023

Community Engagement Coordinator
7 Mar
Community Engagement Coordinator
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 714
Deadline : 31 / March / 2023

Program Finance Coordinator, Southeast Asia Program
7 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 523
Deadline : 27 / March / 2023

Senior Policy Advocacy Officer (Extend)
7 Mar
Senior Policy Advocacy Officer (Extend)
Amnesty International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 553
Deadline : 9 / April / 2023

(Extended Deadline) ICT Associate (Technology for Development: T4D), GS-6, Fixed Term
7 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 347
Deadline : 29 / March / 2023

Assessment of Operational Guidelines and Standard Operating Procedures  for The Border Consortium’s Food Card Processes & Systems
3 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 579
Deadline : 28 / April / 2023

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี
3 Mar
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่ ปทุมธานี
กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 15 / April / 2023

Grants Director
3 Mar
Grants Director
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 562
Deadline : 3 / April / 2023

Education Coordinator
3 Mar
Education Coordinator
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 893
Deadline : 5 / May / 2023

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)
3 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 443
Deadline : 5 / May / 2023

Country Manager - Thailand
2 Mar
Country Manager - Thailand
ASEAN-Australia Counter Trafficking

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 855
Deadline : 31 / March / 2023

MONITORING, EVALUATION AND LEARNING (MEL) SPECIALIST
2 Mar
MONITORING, EVALUATION AND LEARNING (MEL) SPECIALIST
มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 558
Deadline : 2 / April / 2023

Program Coordinator
2 Mar
Program Coordinator
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 558
Deadline : 2 April 2023 / /

Project Officer, Tiger Prey Augmentation
2 Mar
Project Officer, Tiger Prey Augmentation
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 496
Deadline : 1 / April / 2023

Assistant Pharmacist (ผู้ช่วยเภสัชกร)
2 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 402
Deadline : 17 April 2023 / /

Project Coordinator - Illegal Wildlife Trade Team
2 Mar
Project Coordinator - Illegal Wildlife Trade Team
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 498
Deadline : 1 / April / 2023

Communications Coordinator
2 Mar
Communications Coordinator
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 613
Deadline : 1 / April / 2023

รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
1 Mar
รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 816
Deadline : 1 / April / 2023

Senior Grants Manager for USAID Enhance Activity
1 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 30 / April / 2023

Accountant for USAID Enhance Activity
1 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 362
Deadline : 30 / April / 2023

รับสมัครผู้ประสานงานอาสามัคร (Coordinating Staff)
1 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1004
Deadline : 31 / March / 2566

Project Accountant
28 Feb
Project Accountant
COAR Global LTD

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 444
Deadline : 31 / March / 2023

Grant and Finance Manager
28 Feb
Grant and Finance Manager
COAR Global LTD

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 475
Deadline : 31 / March / 2023

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28 Feb

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 997
Deadline : 31 / March / 2023

Program Assistant
27 Feb
Program Assistant
CMB Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 848
Deadline : 31 / March / 2023

Accounting and Administration Officer, Asian Resource Foundation
25 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 582
Deadline : 25 / March / 2023

Project Coordinator
25 Feb
Project Coordinator
Asian Resource Foundation (ARF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1172
Deadline : 25 / March / 2023

Study Monitor
24 Feb
Study Monitor
Dreamlopments (DLP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 667
Deadline : 25 / March / 2023

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
24 Feb
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1952
Deadline : 24 / March / 2566

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่
24 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 796
Deadline : 31 / March / 2023

Pharmacist
24 Feb
Pharmacist
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 336
Deadline : 31 March 2023 / /

Community Impact Coordinator (part-time)
23 Feb
Community Impact Coordinator (part-time)
Radical Grandma Collective (RGC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 983
Deadline : 25 / March / 2023

เจ้าหน้าที่ประสานงานคริสตจักรสาขา - พนักงานสัญญาจ้าง
22 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 550
Deadline : 31 / March / 2023

SRP Standard and Assurance Manager
22 Feb
SRP Standard and Assurance Manager
Sustainable Rice Platform Services Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 401
Deadline : 31th March 2023 / /

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
22 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1089
Deadline : 31 / March / 2023

Intern, USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (CTIP)
20 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 741
Deadline : 25 / March / 2023

RE-ADVERTISE: Procurement and Contract Management Coordinator
20 Feb

Type : Other / อื่นๆ
View : 844
Deadline : 31 / March / 2023

Communications Officer
20 Feb
Communications Officer
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 949
Deadline : 31 / March / 2023

All jobs

Editorials

View more

Lasted contents

View more