ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ขยายเวลารับสมัครงานถึง 7 กันยายน 2561 4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและนักบริหารจัดการ

ขยายเวลารับสมัครงานถึง 7 กันยายน 2561  4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและนักบริหารจัดการ

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์ ในตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

2.ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม

3.ตำแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

4.ตำแหน่ง นักบริหารจัดการ (ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี)

http://th.thaingo.org/files/ฉบับขยายเวลา-ประกาศรับสมัครงาน ฉบับ เลขาธิการ ลงนาม รับสมัครหน้า website_1_1_1.pdf

 

วิธีการสมัคร โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียดตามลิงค์นี้ หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nationalhealth.or.th พร้อมส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail : recruitment@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more