ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ตำแหน่งพนักงานขับรถ/เสมียนธุรการเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ

PEACE CORPS THAILAND

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดของรัฐบาลอเมริกัน  ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้ก่อตั้งหน่วยสันติภาพฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ด้วยการส่งอาสาสมัครอเมริกันไปใช้ชีวิตอยู่และช่วยปฏิบัติงานในประเทศกำลังพัฒนารัฐบาลไทยและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 อาสาสมัครและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ มาตลอดกว่า50 ปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ ทางหน่วยสันติภาพฯกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ/เสมียนธุรการ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติของตำแหน่งงานได้ดังต่อไปนื้

ตำแหน่งพนักงานขับรถ/เสมียนธุรการเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการขับรถของหน่วยงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมาย การให้บริการด้านรับส่งจดหมาย เอกสารและพัสดุภัณฑ์ ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะของหน่วยงานให้สะอาด และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
•    จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย หรือประโยควิชาชีพ
•    ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฏหมายจราจร และมีใบขับขี่รถยนต์
•    ภาษาอังกฤษควรอยู่ในระดับที่ใช้สื่อสารได้
•    มีความรู้และเข้าใจในกฏระเบียบจราจรการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ผู้ประสงค์จะสมัคงาน
•    สามารถรับใบสมัครงานและยื่นใบสมัครที่กรอกแล้วได้ที่ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา 242 ถ.ราชวิถี
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300
•    หรือสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครงานได้ที่ http://thailand.peacecorps.gov/jobs.php และยื่นใบสมัครที่กรอกแล้วมาได้ทางอีเมล์ pcjobs@th.peacecorps.gov

ตำแหน่งงานปิดรับสมัครวันที่ 5 กันยายน 2557
หากในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-243-0140-4 ต่อ 306
 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more