ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับนักวิชาการโครงการ

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน) 
ประกาศรับนักวิชาการโครงการ
ตำแหน่งนักวิชาการโครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
พื้นที่ดำเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

บทบาทหน้าที่
สนับสนุนงานวิชาการ(ข้อมูล) ประสานงานและจัดกระบวนการ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ


คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข ฯลฯ
-มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
-มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
-มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
-ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
-มีบุคคลค้ำประกัน
-สามารถเริ่มงานได้ทันที
-เพศหญิง อายุ 26  ปีขึ้นไป
-มีภูมิลำเนาอยู่ในหวัดสุรินทร์หรือใกล้เคียง
-สัญญาจ้าง 1 ปี
 
คุณลักษณะ
 
มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อการทำงานร่วมกับชุมชน
มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน
มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
อัตราเงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
หมดเขตรับสมัคร 20  สิงหาคม 2557
สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัวมาที่ esanhealth@gmail.com

--
ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
88 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สำนักงาน  044-040258
มือถือ 084 - 3279968
 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more