ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตเมืองศูนย์ศึกษามหานครและเมือง

Organization : แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง...

ผู้ประสานงานวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการทำงานทางวิชาการ ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานทางวิชาการหากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความเข้าใจและสนใจเรื่องแนวคิด ปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำเสนองาน

5. ไม่สูบบุหรี่

 

นักนิเทศศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือมีประสบการณ์ (ไม่จำกัดสาขา)

2. มีความสามารถและทักษะในการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และการดูแลเว็บไซต์

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ไม่สูบบุหรี่

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติย่อมาได้ ที่ E-mail : huk_suayeh@hotmail.com หรือโทรสาร 02-938-8864

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณดารณีเสือเย๊ะ (ผู้ประสานงาน)  เบอร์มือถือ 081-207-3647 

637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 (ใกล้ซอย 3) ชั้น 4 ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2938-8826, โทรสาร 0-2938-8864

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more