ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ : 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ : 2 อัตรา

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุสลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยกรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงานดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (Accountant) 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กรและตามประสบการณ์

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม

2.ประกันชีวิต,สุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.เงินเดือน เดือนที่ 13

5.การปรับเงินเดือนประจำปี

6.สวัสดิการการเยี่ยมไข้

7.สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8.การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9.สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้เพื่อการศึกษา,เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์,และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์

เวลาเข้างาน :

07.00 - 16.00 น.

08.00 - 17.00 น.

09.00 - 18.00 น.

ความรับผิดชอบ :

- รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ

- ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักบัญชี และเงื่อนไขของมูลนิธิและโครงการ

- จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณโครงการ

- ประสานงานกับผู้บริจาคและองค์กรภาคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

- หากมีความรู้ด้านการจัดการระบบการเงินและบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ด้านงบประมาณและรายงานทางการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังส่งมายัง :

มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทาง E-Mail : humanresource@raksthai.org , Website : www.raksthai.org

Tel.02-618-3322 # 103

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more