ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ. นครศรีธรรมราช

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศใน 3 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ) ให้เกิดความยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความสร้างสรรค์ และมีใจอยากรักษ์ป่าต้นน้ำ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ เปิดรับสมัคร " หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ. นครศรีธรรมราช " จำนวน 1 ตำแหน่ง

..........................................................................................................................................

 

ขับเคลื่อน และบริหารจัดการงานไทยรักษ์ป่าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ทำหน้าที่บริหารภาพรวมโครงการ งบประมาณ บุคลากร และงานแอดมินของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

 2. ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และเชื่อมประสานกับภาคีต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 2. มีประสบการณ์ในงานสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี

 3. เป็นนักบริหารจัดการ และเชื่อมประสานที่ดี

 4. มีวุฒิภาวะ และสามารถบริหารทีมที่มีความหลากหลายได้

 5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 7. ขับรถเข้าพื้นที่ลำพัง และพักค้างแรมกับชุมชนและในป่าได้

 8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 9. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป

 

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า (นครศรีธรรมราช)  69 ม. 2 ต. ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566

 

....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล :  jintana@thairakpa.org โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

Contact : Jintana@thairakpa.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistนักวิจัย / Researcher
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more