ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ทนายความ

 

ทนายความ

 

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation - CRCF)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 และได้ต่อสู้เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เราทวงถามความยุติธรรมให้กับเหยื่อของการซ้อมทรมาน การบังคับสูญหาย และการวิสามัญฆาตกรรม ผลักดันการแก้ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสริมพลังให้ผู้คนเข้าใจและใช้สิทธิตามกฎหมายของตน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากความหวาดกลัว การเลือกปฏิบัติ และการกดขี่

 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร “ทนายความ”ด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยให้คำแนะนำ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแก่งชาติ หรือแจ้งความร้องทุกข์ และฟ้องร้อง ต่อสู้คดี ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง  เป็นตัวแทนว่าความในคดีความละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบ โดยความรับผิดชอบจะรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ดำเนินกระบวนการทางความยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบคดีความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศาล สถานีตำรวจ และตำแหน่งทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนี้จะทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคีนักกฎหมายสิทธิ ภาครัฐ และหน่วยงานราชงานที่เกี่ยวข้อง

 

สมัครตอนนี้โดย คลิกที่นี่  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตัวแทน หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งการตรวจข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
 2. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ลูกความหรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การร้องเรียน หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง ว่าต่าง ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง
 4. เป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการต่างๆ เช่นการ เข้าถึงพยานหลักฐาน การเจรจาต่อรอง
 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของมูลนิธิ เช่น ฝ่ายรณรงค์เผยแพร่ ฝ่ายเก็บข้อมูล และกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการข้างต้น
 6. จัดทำ และรวมบรวมสำนวนคดีความทางออนไลน์ และออฟไลน์ให้ปลอดภัย
 7. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานในการทำคดีความ
 8. จัดทำเอกสาร และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีความเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลให้กับสื่อ หน่วยงานภาครัฐ และแหล่งทุน

 

 

 

 

 

 1. จัดทำสื่อ หรือเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อการรณรงค์ และสนับสนุนการผลักดันสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย
 2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ภาคี ลูกความ ทนายอาสา/ทนายเครือข่าย หน่วยงานรัฐ
 3. ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงกับกลุ่มอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน และนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายคดี และข้อมูลคดี
 4. เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 2. มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
 3. มีทักษะในการสื่อสารและทำงานการสื่อสาร ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและว่าความในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 4. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 5. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 6. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูล
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีปฏิภาณไหวพริบ
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ crcf.recruitment@gmail.com และ/หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความรู้จักกับพวกเราได้ที่ https://crcfthailand.org/

 

 

 

Contact : crcf.recruitment@gmail.com


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักกฎหมาย / Lawyer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more