ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน 2 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง)

Description of organization:

 

ASK is a Singaporean foundation registered and operating in Phitsanulok and Chiangmai, Thailand to provide a home for poor orphans, abandoned or destitute children so that they can be brought up to become useful, productive and caring citizens. We have currently 3 outreach programs. Besides the children’s home, we have also embarked on a teaching English program to the community around us, as well as a Learning Centre for Organic Farming.

 

Website: www.askfoundationthailand.com

 

Job Vacancy/ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

 

ลักษณะงาน:

 1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ ประมาณ 5.30-8.30 น.(ช่วงเด็กเตรียมตัวไปโรงเรียน) และ 15.00-20.00 น. (ช่วงเด็กกลับจากโรงเรียน) ระหว่างวันพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
 2. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ (สามารถสลับวันหยุดได้)
 3. ดูแลเด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี
 4. ดูแลเอาใจใส่กิจวัตรประจำวันให้เด็กๆ มีสภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี
 5. ให้การอบรมเรื่องระเบียบวินัยด้วยความรักความเมตตา
 6. ดูแลให้เด็กๆไปโรงเรียนและทำการบ้านของตนเป็นประจำมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี
 7. ช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้มีความซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองดีของประเทศ
 8. ช่วยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เด็กๆ ช่วงวันหยุดและปิดเทอม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 9. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ โดยผ่านทางการกระทำและการดำเนินชีวิต

คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย/หญิง มีวุฒิภาวะ อายุ 30-45 ปี สามารถพักค้างคืนที่มูลนิธิได้
 2. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี และมีทักษะในการดูแลเด็ก สามารถสอนการบ้านระดับมัธยมศึกษาได้
 3. ไม่มีประวัติอาชญากรรมและอุปนิสัยที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หรือติดสื่อออนไลน์
 4. รักเด็กแต่ขณะเดียวกันต้องมีจิตวิทยาในการสร้างระเบียบวินัยให้กับพวกเขาได้
 5. มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานกับเด็กๆ พร้อมรับความท้าทาย
 6. รักการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆ อยู่เสมอ
 7. หากเป็นคริสเตียน และมีความสามารถด้านดนตรี/กีฬา/งานประดิษฐ์/ภาษาต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน:

 1. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และโบนัสประจำปี (ตามความเหมาะสม)
 2. อาหาร (วันละ 2 มื้อ) และ ที่พัก (เมื่อพักประจำภายในมูลนิธิ)
 3. เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและที่พัก กรณีต้องออกทำงานนอกสถานที่
 4. เสื้อยูนิฟอร์ม

Contact : nutcharinp@hotmail.com / Tel. 093-1362403


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more