ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ขอเชิญนักกิจกรรมคนข้ามเพศหรือนอนไบนารี สมัคร โครงการ “ผู้นำสร้างสุข” Wellness Change Maker Fellowship

   มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศและบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย จึงต้องการสนับสนุนทุนสำหรับนักกิจกรรมคนข้ามเพศหรือนอนไบนารี  ผู้สนใจในประเด็นการส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชนและอยากมีส่วนร่วมในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและชุมชน

ผ่านโครงการผู้นำสร้างสุข Wellness Change Maker Fellowship สนับสนุนทุนดำเนินกิจกรรมหรือโครงการจำนวน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอเชิญนักกิจกรรมคนข้ามเพศหรือนอนไบนารี สมัคร โครงการ “ผู้นำสร้างสุข” Wellness Change Maker Fellowship พร้อมทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม จำนวน 35,000 บาท"

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. มีความสนใจในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตอยู่บนหลักการสตรีนิยม(เฟมินิสต์)

2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3. สนใจที่จะทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง หรือชุมชนที่ท่านทำงานด้วย

4. เป็นโครงการที่คิด สร้างและลงมือทำด้วยตนเอง

5. ใช้งบประมาณที่ได้รับดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ"ผู้นำสร้างสุข" จำนวน 3 ครั้ง ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของผู้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ

กรอกใบสมัคร https://forms.gle/wbC24m5a64kYqRYe7

 

ระยะเวลา

รับสมัครวันนี้ - 21 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 15 พฤษภาคม 2566

ผ่าน Facebook Page: เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย Thai Transgender Alliance – Thai TGA

สอบถามเพิ่มเติม: 095-361-5796(คุณโคโค่), 094-507-2457(เคธี่)