webmaster@thaingo.org

ThaiNGO ตอนที่ 3 ความยั่งยืนบนกระแสงานพัฒนา

Back
28 Feb 2023ภารกิจเรื่องพึ่งตนเอง หรือที่เรียกอย่างดีงาม ว่า ความยั่งยืน นั่นคือ ผลพวงจากการปิดกั้นทางการเมืองที่รัฐบาลไทยพยายามจะผลักดันขบวนการสนับสนุนงานพัฒนาของฝ่ายการเมืองและรัฐไทย เนื่องจากมองว่า เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินนโยบายทางการเมือง ต้องยอมรับหลังจากรัฐบาลไทยประกาศ 66/2523 ให้คนหนุ่มสาว และขบวนการคอมมิวนิสต์ไทย ออกจากป่ากลับบ้าน ก็ประกาศให้คนเหล่านี่ คือ ผู้ร่วมพัฒนาชาติ เปิดกว้างให้งานพัฒนาลงพื้นที่ทำงาน สร้างสังคม ชุมชน และการเมืองในระดับท้องถิ่น 10 ปีหลังจากนั้น ก็เกิด ขบวนการเครือข่าย คนทำงานพัฒนาแตกแขนง เป็นประเด็นปัญหาต่างๆ

ในอีกด้านหนึ่งการเมืองไทยก็เปิดเสรี มีบรรยากาศประชาธิปไตย เศรษฐกิจเติบโต ขยายตัว คึกคัก มีการเคลื่อนไหว ประเด็นปัญหาต่างๆ ต่อเนื่อง เกิด กลุ่ม ชมรม องค์กรมากมาย ประชาชน ชาวบ้าน รวมตัวกันต่อสู้ ต่อต้านโครงการต่างๆที่ส่งผลกระทบ ต่อวิถีชีวิต  ในอีกด้านแหล่งทุนจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ ก็เข้ามาสนับสนุน เนื่องจากประเทศไทย เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ที่แวดล้อมไปด้วยกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ ทำให้บรรยากาศงานพัฒนาในยุคนั้น ถือว่าเป็นยุคทองของคนทำงานพัฒนา ขบวนการภาคประชาชน ขบวนการ
NGOs ไทย เคลื่อนไหวตรวจสอบ ถิบถี่ จนรัฐบาลเริ่มสร้างกลไกดำเนินการตรวจสอบ ปิดกั้น ประกาศว่า ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่ 5 เป็นประเทศพัฒนาใหม่ ( NICs NACs) และไม่ต้องการสนับสนุนจากแหล่งทุนธรรมชาติ และขบวนการงานพัฒนาถูกฝ่ายการเมืองโจมตีหนัก ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เรียก กลุ่มคนทำงาน NGOs ว่า  “นายหน้าค้าความจน” “คนขายชาติ” “รับเงินต่างชาติมาขัดขวางความเจริญ หรือ รับจ้างก่อม็อบ” ทำให้สังคมไทยตั้งคำถาม อย่างหนักและแหล่งทุนต่างประเทศทยอยถอนตัวออกไป

หลัง
2540 กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ให้สิทธิทางกฎหมายแก่ชุมชนนั่นคือยุคเฟื่องฟูสูงสุดของงานพัฒนาเอกชน ในสมัย รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร สั่งยุบแหล่งทุนรัฐ และแทรกแซงตรวจสอบอย่างหนัก โดยเฉพาะ สสส. ทำให้งานพัฒนาเริ่มติดตัน ไม่มีทุนทำงาน และแหล่งทุนเดิม เปลี่ยนนโยบาย ไปเน้นงานพัฒนาด้าน “สุขภาวะ” หลังจากนั้น ไม่นาน ในช่วงทศวรรษที่ 2540-2550 ขบวนการ NGOs ไทยก็ทยอยปิดตัว ล้มหายตายจาก เพราะไม่มีทุนทำงาน บวกกับ สถานการณ์การเมืองระส่ำระสาย เกิดรัฐประหาร ความขัดแย้งในสังคม ปิดพื้นที่การเคลื่อนไหวภาคประชาชนให้หายไปจากกระแสสังคม

 

งานพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ยืนทะนงคงทนได้ ด้วยเงื่อนไขเอื้ออำนวย 2 ประการ คือ 1 บ้านเมืองมีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย และ 2 เศรษฐกิจไทยมีความเฟื่องฟูและทุนไทยมีสำนึกรับผิดชอบสังคม ซึ่งประการหลัง พบว่า กลุ่มธุรกิจ กลุ่มทุนไทยยัง ด้อยหรือ ขาดความตระหนักในสำนึกถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ให้เข้มแข็ง

ThaiNGO กำเนิดในต้นทศวรรษที่ 2550 เป็นยุคที่แหล่งทุนต่างประเทศได้ทยอยลดการช่วยเหลือด้านเงินทุน เพื่อย้ายไปประเทศเพื่อนบ้าน อย่างพม่า กัมพูชา ที่กำลังเปิดประเทศ ฉะนั้น ภารกิจตั้งแต่ต้น คือ หลังจาก 3 ปี หมายถึง หลังจากได้รับทุน ThaiNGO จะยืนและพึ่งตนเองอย่างไร ในยุคแรกกระแสการ “ขายข่าว” เนื่องจากเรามีเครือข่ายคนทำงาน NGOs ทั่วประเทศ และใช้ระบบสมาชิก “จ่ายค่าสมาชิก”  รับข่าวสาร ซึ่งแนวคิดนี้ ทำไม่ได้ อย่างที่คาดฝัน เพราะกระแสสื่อแข่งขันกันรุนแรง รวดเร็ว และทะลุทะลวงกว่า แต่ ThaiNGO ศักยภาพรวมถึงทุน ไม่มีทำให้ ประคองทีมงานด้วยการเขียนโครงการซึ่งหายากมาเนื่องจากธรรมชาติแหล่งทุน เปลี่ยนแนวคิดการให้ทุนตลอด และงานสื่อแหล่งทุนไทย ไม่ได้สนใจจริงจัง

งานโฆษณาเริ่มต้นเมื่อ
2553 จากการเก็บข่าวที่ส่งผ่านอีเมล์ และกระแสตลาดออนไลน์เริ่มตื่นตัว ท่ามกลางงาน website ค่อยๆ หมดบทบาททิศทางการพึ่งโอกาสจากพื้นที่ website ริบหรี่มาก เพราะคนส่วนใหญ่หันไปใช้ face book   ThaiNGO ถูกทิ้งให้เงียบสนิทตั้งแต่ 2550-2553 ผมในฐานะ ผู้บุกเบิก ThaiNGO ได้ถูกมอบหมายภารกิจให้กลับมา ฟื้นฟูเว็บ ThaiNGO ใหม่ จึงเริ่มจากการเก็บข่าว มาโพสต์ จากเดือนละ 2-3 ฉบับมาเป็น อาทิตย์ละ 2-3 ฉบับ นานกว่า 3 ปี จึงเริ่มเนืองแน่น และเริ่มปรับเงื่อนไข “ขอค่าบริการ 100 บาท”

ปัจจุบัน ThaiNGO ให้บริการข่าวสารสมัครงาน Web JOB มาแล้ว 14 ปี จากค่าบริการ  100 บาท ตอนนี้ ( 2566 ) อยู่ที่ 500 บาท เฉลี่ยมีข่าวสารสมัครงานให้ลงประกาศวันละ 4-6 ข่าว ด้วยสมาชิก ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบองค์กรและประชาชนทั่วไปกว่า 3000 Use

ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากความเพียรและอดทนมายาวนาน ตั้งแต่ยุคแรกยุคข่าวสาร การเคลื่อนไหว จนปัจจุบันเป็นพื้นที่ข้อมูล ข่าวสาร และการให้บริการประชาสัมพันธ์ การสมัครงาน จนเกิดการยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเอกชน ที่เริ่มสนใจพื้นที่ ThaiNGO สำหรับลงประกาศสมัครงาน นั่นถือว่า เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก

จากนี้ไปหน้า
ThaiNGO กำลังจะเปิดเป็นพื้นที่ ลงโฆษณา ซื้อขาย สินค้าในกลุ่มงาน ที่องค์กรพัฒนาลงไปทำงานกับชุมชน รวมถึง ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มบริษัท ที่มีนโยบาย CSR กลุ่ม ธุรกิจ Social Enterprise และ ธุรกิจ Green Energy

 

ThainNGO มีความใฝ่ฝันและมุ่งมั่นมาก ที่จะก้าวไปอย่างมั่นคง ด้วยพึ่งตนเองและก้าวไปสู่บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนทุนงานพัฒนา ( NGOs) ในอนาคต หากได้รับการยอมรับจากสังคมไทย

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112