ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ดวงจิตชีวิตพลี....เมื่อวาน มีสายแปลกหน้า ( ปกติงานผมรับสายแปลกหน้าอยู่แล้ว ) โทรมาหาผม เขาอ้างว่า ไปเห็นชื่อ ใน BBC สถานีข่าวเก่าแก่ ในไทย ตั้งแต่สมัยสงครามโลก เป็นสำนักข่าวสัญชาติอังกฤษ ที่ปักฐานในไทย ผมไม่รู้เขาไปสืบค้นยังไงใน GooGle โทรมาเล่าความทุกข์ในใจ และขอร้องให้ผมช่วย หาเบอร์โทร หรือ หาทางติดต่อให้เขาได้พูดคุยกับ “พ่อแม่” ของน้องตะวัน น้องแบม 2 เด็กสาว เหยื่อ 112 รายล่าสุด ซึ่งกำลังอดอาหาร ในเรือนจำ จนอาการเข้าขั้นวิกฤติ เมื่อวาน

ผมถอนหายใจ เฮือก..
!!  และชี้แจงไปว่า ผมไม่ออกห่างจากงาน เคลื่อนไหวมานานมากแล้ว ทั้งไม่รู้ผู้คนในขบวนการเคลื่อนไหว และ ไม่มีศักยภาพ เพียงพอทำให้ได้ แต่ก็คิดเห็นปลอบใจในความทุกข์ระทมนั้นไป ว่า เห็นด้วย ที่อยากให้ 2 เด็กสาว รักษาชีวิตให้รอด เพื่อต่อสู้ต่อไป ในระยะยาวๆ ไม่เห็นด้วย ที่เธอเลือกการ “พลีชีพ” เพื่อเรียกร้อง เรื่องนี้ ในเวลานี้

ผมเคยผ่านชีวิตวัยหนุ่มสาว ที่ศรัทธาในเส้นทางการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์ สถาปนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัย เป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีความหวัง มีสิทธิ มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ และ เสมอภาค  เท่าเทียม ซึ่งคนหนุ่มสาวเป็นช่วงวัยมนุษย์ที่กล้าหาญ เสียสละ และ แน่วแน่ในปณิธาน ที่เรียกว่า อุดมการณ์

ประเทศ หรือ สังคมที่ต้องการพลังผู้คนมาสร้างชาติ สร้างบ้านเมือง เศรษฐกิจ สร้างความเป็นธรรม ในสังคม การสร้าง หรือ รักษา ทรัพยากรคนหนุ่มสาว คือ สิ่งสำคัญ ความฝัน อุดมการณ์ หรือ จินตภาพทางการเมือง ที่อยากจะให้ดีขึ้น โปร่งใส เป็นธรรมและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ คือ โลกใหม่ของคนรุ่นใหม่ สังคมที่เข้มแข็งจะต้องวิวัฒนาการตัวเองให้เท่าทันกระแสโลก และคนรุ่นใหม่คือ คลื่นกระทบแรงเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ใหม่ๆ เสมอๆ

ที่ผ่านมา ตลอดประวัติศาสตร์ เราสูญเสียชีวิตคนหนุ่มสาว หรือ ประชาชนผู้มีปณิธาน มีอุมดการณ์แรงกล้าที่อยากเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมใหม่ๆ มาตลอด ที่น่าเศร้าใจคือ เสียแล้วก็ ไม่ก้าวไปหน้าอย่างที่หวัง แต่กลับมาจ่อมจมกับความมืดมน อำนาจมืด จากชนชั้นปกครองใจทมิฬ อยู่เรื่อย ๆ

การนั่งฟังข่าว รับรู้เรื่องราว คนหนุ่มสาว คนแล้วคนเล่าที่เดินเข้าคุกตาราง หรือ ถูกฆ่า มีแต่ความปวดช้ำลึก ๆ ในหัวใจ ผู้คนที่รู้เห็นมะเร็งร้ายในบ้านเมือง ที่หน่วงเหนี่ยว กอดกุม กดไว้ ให้จม ให้ก้มต่ำ จำนน กำราบ จับขัง สังเวยชีวิต คนหนุ่มสาวที่มีปณิธาน แม้เราจะมี ศาล ตุลาการ มีกฎหมาย แต่ไม่ได้สะท้อนว่าบ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ์ เสรีภาพ เสมอภาค เรามีองค์กร ทำหน้าที่แทน “รัฐ” คือ ระบบราชการ ก็ไม่ได้ ทำหน้าที่เพื่อประชาชน เพื่อปกป้อง สิทธิ เสรีภาพ แต่กลับทำตรงกันข้าม คือ กด และ กำราบ

สำหรับผม ประเทศนี้ยังมีความหวัง ก็เพราะเรายังเห็นคนหนุ่มสาว ยังออกมาแสดงพลัง “ดวงจิตชีวิตพลี” เพื่อสังคมที่เป็นธรรม ด้วยกฎหมาย ที่เที่ยงตรงและเป็นธรรม เป็นกฎหมายที่สร้าง ที่วางฐานสังคมประชาธิปไตย ตั้งแต่
14 ตุลา 2516 เป็นต้นมา เราพลีชีพคนนุ่มสาวไปมากมาย เหลือเกิน มากจนไม่ควรจะสละ หรือ พลีชีวิตพวกเขาอีกแล้ว เราต้องการโลกใหม่ คนรุ่นใหม่ มาผลักดัน มาเขยื้อนสังคมที่ คร่ำครึ จอมปลอม และ ดักดานนี้ ให้ขยับก้าวไปหน้า ให้เท่าทันกระแสโลก ด้วยการเปิดสังคมออกมาให้ผู้คนเสมอภาค เท่าเทียม ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรม

ถ้าส่งเสียงได้ไปถึงได้  ผมอยากให้เด็ก
2 คนนั่น “น้องตะวัน - น้องแบม” เธอจังรักษาชีวิตไว้ เพื่อสู้ต่อ เพื่อทำให้คนในประเทศนี้เห็นพร้อม ที่จะขยับเขยื้อนเปลี่ยนแปลงสังคมที่หล้าหลังนี้ ไปสู่โลกใหม่

จงลุกขึ้น และมีชีวิตต่อไป นะครับ...