webmaster@thaingo.org

ชาวบ้านคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีด

Back
26 Oct 2022

ชาวบ้านผู้คัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีด รุดยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯเลย ร้องให้เอาผิดนายก อบต.เขาหลวง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเปิดรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงผลกระทบอีกครั้ง ทั้งที่ จว.เลย ติดประการสรุปผลรับความคิดเห็นของประชาชนคัดค้านการสร้างโรงงานฯแล้ว

           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการผลิตยางรีดแผ่น ที่จะตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านภูทับฟ้า หมู่ 13 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

           โดยวันที่ 15 กันยายน 2565 ชาวบ้านจากหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 12 และ หมู่ 13 ได้ทำการยื่นหนังสือขอคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นดังกล่าว เนื่องด้วยชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณที่ตั้งโรงงานและบริเวณรัศมีโดยรอบมีความเห็นคัดค้านการสร้างโรงงาน เพราะกังวลถึงผลกระทบเรื่องกลิ่นและอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่จะเกิดขึ้นและปัญหาอีกมากมายที่จะตามมา นอกจากนี้ยังได้ทำการแนบรายละเอียดการประชุมคัดค้านการเปิดโรงงานประกอบกิจการการผลิตยางรีดแผ่นและรายชื่อผู้คัดค้านจำนวน 367 คน ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

           ซึ่งในวันที่ 26 กันยายน 2565 จังหวัดเลยได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าวและขอให้ติดประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน โดยมีผลของการรับฟังความคิดเห็น คือ

           (1) ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผลมีผู้คัดค้าน 367 คน

           (2) ความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมเหตุผล ไม่มี

           (3) ความเห็นอื่น ๆ พร้อมเหตุผล ไม่มี

           แต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงกลับมีการทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อีกครั้งเพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและเกิดข้อสงสัยต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ดังนี้

           (1) ในเมื่อการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ทำไมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯถึงได้ทำหนังสือกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่นอีกครั้ง

           (2) การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ในราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นั้น ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลในพื้นที่ว่าเจ้าของผู้ประกอบการได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯหลายครั้งหลายหน เพื่อขอให้นายกอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบางรายการในพื้นที่ที่จะตั้งโรงงาน ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าการจัดเวทีในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ก็เพื่อที่นายกจะนำไปเป็นตราประทับรับรองสร้างความชอบธรรมที่จะอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบางรายการที่ผู้ประกอบการขอมา

           วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้เอาผิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงที่กำลังปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

           ทั้งนี้หลังจากที่ชาวบ้านเดินทางกลับจากยื่นหนังสือ พบว่า มีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงมาส่งที่บ้าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ถึงผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือมีใจความสำคัญว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงได้ประสานประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันจากประชาชนว่าจะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลอีก และให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยและหนังสือเรื่องขอคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นจากประชาชนในพื้นที่

           อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ไม่อาจไว้วางใจได้และจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นในพื้นที่โดยเด็ดขาด

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112