ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ชาวบ้านคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีด

ชาวบ้านผู้คัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีด รุดยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯเลย ร้องให้เอาผิดนายก อบต.เขาหลวง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเปิดรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงผลกระทบอีกครั้ง ทั้งที่ จว.เลย ติดประการสรุปผลรับความคิดเห็นของประชาชนคัดค้านการสร้างโรงงานฯแล้ว

           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการผลิตยางรีดแผ่น ที่จะตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านภูทับฟ้า หมู่ 13 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

           โดยวันที่ 15 กันยายน 2565 ชาวบ้านจากหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 12 และ หมู่ 13 ได้ทำการยื่นหนังสือขอคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นดังกล่าว เนื่องด้วยชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณที่ตั้งโรงงานและบริเวณรัศมีโดยรอบมีความเห็นคัดค้านการสร้างโรงงาน เพราะกังวลถึงผลกระทบเรื่องกลิ่นและอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่จะเกิดขึ้นและปัญหาอีกมากมายที่จะตามมา นอกจากนี้ยังได้ทำการแนบรายละเอียดการประชุมคัดค้านการเปิดโรงงานประกอบกิจการการผลิตยางรีดแผ่นและรายชื่อผู้คัดค้านจำนวน 367 คน ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

           ซึ่งในวันที่ 26 กันยายน 2565 จังหวัดเลยได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าวและขอให้ติดประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน โดยมีผลของการรับฟังความคิดเห็น คือ

           (1) ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผลมีผู้คัดค้าน 367 คน

           (2) ความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมเหตุผล ไม่มี

           (3) ความเห็นอื่น ๆ พร้อมเหตุผล ไม่มี

           แต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงกลับมีการทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อีกครั้งเพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและเกิดข้อสงสัยต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ดังนี้

           (1) ในเมื่อการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ทำไมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯถึงได้ทำหนังสือกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่นอีกครั้ง

           (2) การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ในราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลกระทบในการสร้างโรงรีดยางแผ่นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นั้น ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลในพื้นที่ว่าเจ้าของผู้ประกอบการได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯหลายครั้งหลายหน เพื่อขอให้นายกอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบางรายการในพื้นที่ที่จะตั้งโรงงาน ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าการจัดเวทีในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ก็เพื่อที่นายกจะนำไปเป็นตราประทับรับรองสร้างความชอบธรรมที่จะอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบางรายการที่ผู้ประกอบการขอมา

           วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. ชาวบ้านจึงได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้เอาผิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงที่กำลังปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

           ทั้งนี้หลังจากที่ชาวบ้านเดินทางกลับจากยื่นหนังสือ พบว่า มีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงมาส่งที่บ้าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ถึงผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งเนื้อหาในหนังสือมีใจความสำคัญว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงได้ประสานประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันจากประชาชนว่าจะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลอีก และให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยและหนังสือเรื่องขอคัดค้านการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นจากประชาชนในพื้นที่

           อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ไม่อาจไว้วางใจได้และจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการสร้างโรงงานผลิตยางรีดแผ่นในพื้นที่โดยเด็ดขาด