ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แอมเนสตี้ ประเทศไทยเปิดรับผลงานเข้าประกวดรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 2565

 

แอมเนสตี้ ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2565 #MediaAwards2022 เปิดรับผลงานที่: https://bit.ly/3zPV1J4

 

เพราะสื่อมวลชน เป็นกำลังสำคัญในการนำเสนอความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในสังคม และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ แอมเนสตี้ ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนมาพบกับ รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนอีกครั้ง ประจำปี 2565 นี้ !

 

โดยแบ่งประเภทการประกวดดังต่อไปนี้

1.ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

2.ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

3.ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

4.สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

5.ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 10นาที)

6.ภาพถ่ายในหัวข้อ “Protect the Protest” สำหรับสื่อมวลชน และหัวข้อ “Hope” สำหรับประชาชนทั่วไป

 

โดยการประกวดในประเภทที่ 1-4 รับเฉพาะผลงานจากสื่อมวลชนเท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 5-6 เปิดรับผลงานทั้งจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป

 

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทที่ 1-5 ต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ส่วนประเภทที่ 6 ต้องเป็นภาพถ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น 

เปิดรับผลงานในทุกประเภทตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565

 

เปิดรับผลงานที่: https://bit.ly/3zPV1J4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่: https://www.amnesty.or.th/special-page/media-awards-2022/

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: media@amnesty.or.th หรือ โทร. 089-922-9585

------------------------------

Naowarat Suesa-ard (She/Her) | Media and Communications Manager | Amnesty International Thailand

เนาวรัตน์ เสือสอาด l หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร l แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

T. 089 922 9585amnesty.or.th