ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ความชั่วช้าของระบบ “ราชการ”ตามตำราที่ผม เคยเรียนคำว่า ราชการ มาจากคำว่า  bureaucracy คือ องค์กรขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่สร้างความเป็น รัฐ ดูแลจัดการ อภิบาลสังคม นำ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย มาบังคับใช้ ให้สังเกิดความเรียบร้อย ความสงบสุข ความเป็นธรรม เสมอภาค ซึ่งรูปแบบการทำงาน จึงเป็น บังคับบัญชา สั่งการแบบลดหลั่น เป็นพิรามิด

ปัญหาของระบอบนี้ คือ ความยิ่งโต เทอะทะ ทำให้ล่าช้า และ เป็นระบบที่อาจจะก่อให้เกิด การคอรัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรม ได้ง่าย ดังนั้น เมื่อนำมาใช้ปกครองในประเทศที่มีรากฐานสังคม เป็นแบบ ถือยศถือศักดิ์ เอาพรรคเอาพวก นิยมอำนาจ อุปถัมภ์ จึงกลายเป็นระบบที่ ทำให้การพัฒนาล่าช้า ไม่ทั่วถึง แต่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ยังเป็นสังคมใฝ่ฝันถึง ความเป็นเจ้าคนนายคน ถือยศถือศักดิ์ เราจึงเป็นประเทศที่มีระบบราชการ มีอำนาจมากและใหญ่โต พอๆ กับประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกา ถ้านับจำนวนข้าราชการ

ทำให้ประเทศไทย ไม่สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้เท่าทันประเทศอื่นๆ ที่แซงหน้าไทยไปเร็วมาก เรายังวนเวียน ยึดอำนาจ ทำรัฐประหาร และเพราะข้าราชการ โดยเฉพาะทหาร ยังไม่ยอมลดบทบาท อำนาจ ให้ฝ่ายการเมือง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และเราจึง ยอมรับได้ที่เกิดการยึดอำนาจ การร่างรัฐธรรมนูญที่ลดทอนอำนจประชาชน ทำให้ประชาธิปไตยเหลือครึ่งใบ โดยการมี ส.ว. ( สมาชิกวุฒิสภา ) ที่มาจากการแต่งตั้ง แต่มีอำนาจ โหวต หรือ ลงมติ ในรัฐสภา ส.ว. แต่งตั้ง โดย ทหาร หรือ ผู้อำนาจ หรือ ฝ่ายรัฐบาล ทำให้ กลไกการเมืองแบบประชาธิปไตย พิการ ไม่มีอำนาจตรวจสอบ คัดค้าน ฝ่ายรัฐบาลได้

ปัญหา การเมืองตัวแทน ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ ให้เต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชนก็ปัญหาหนึ่ง ปัญหาพี่น้องประชาชน ที่ไม่พยายามทำหน้าที่ ตรงจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ ให้นักการเมือง เกรงขาม เกรงใจ และกระตือรื้อล้น ก็ปัญหาหนึ่ง

วันนี้เรายังมาเจอ ปัญหา นักการเมือง ที่เข้ามาด้วยการแต่งตั้ง ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ทำลายระบบคุณธรรมในองค์กร เอาคนของตัวเอง ที่จริงต้องเรียกว่า เอาเมียเก็บเมียน้อย ไปใส่ชื่อเป็นข้าราชการ ตำรวจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ แถมติดยศสูง พอควรให้อีก เพื่อให้ได้ค่าตอบแทน และ ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเร็ว โดยเจ้าตัว ไม่เคยไป 3 จังหวัดเลย ยังไม่พอ ไปเอา ทหารเกณฑ์ ซึ่งเป็นรั้วของชาติ ที่พ่อแม่เขาส่งมาปกปักษ์รักษาประเทศ แต่เอามาเป็นเด็กรับใช้ ส่วนตัวของเมียน้อยเมียเก็บ

พฤติกรรมแบบนี้ เป็นความอาจหาญ ช่างกล้า และชาติชั่วมาก ทำลายคุณธรรมในระบบ ทำลายสถานะเกียรติของชายชาติทหาร และทำลายความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชน เข้าใจว่า ในกองทัพก็มีเรื่อง นาย โกง ยักยอก ยึด ค่าแรง ค่าอาหาร เหล่าทหารเกณฑ์ ที่หนีค่าย หนีกองทัพ แต่ก็เป็นเรื่องภายใน ระมัดระวัง ปิดเงียบ ไม่สาหัสขนาด เป็น ส.ว. แต่สร้างเอกสารปลอม ใส่ชื่อ แยกตัว เอาคนไว้ เอาเงินมา เอาทหารมารับใช้ เรื่องแบบนี้ มันสะท้อนความเละเทะ และ ภาพลักษณ์ ความเน่าเฟะของระบบราชการไทยมากๆตอนนี้ ที่ติดตามดู คือ ใคร หรือ กลไกใดบ้าง ที่กล้าพอจะออกมา เอาเรื่อง ไต่สวน สอบผิด ส.ว.คนนี้ได้บ้าง ซึ่งน่าจะยาก เพราะที่ผ่านๆมา พอเป็นคดีของ ข้าราชการ กระทำผิด โดยเฉพาะ พวกข้าราชการที่สนิทสนมกับฝ่ายรัฐบาล หรือ สนับสนุนพรรครัฐบาล ก็มักจะเงียบไปโดยเร็ว หรือ มีแพะ ออกมารับหรือ มีตัวละครอื่นๆออก มาทำให้ประเด็นมันผิดเพี้ยน  สนใจใหม่ หรือ ทำให้ความสำคัญของเท็จจริง พร่าเลื่อนไป

ผมไม่ได้คาดหวังอะไร กับ ระบบนี้ เพราะทราบดีกว่า อีกนาน กว่าประเทศนี้ได้ขยับมาสู่เรื่องการกระจายอำนาจ แต่ผมเชื่อว่า พลังของประชาชน ขบวนการเคลื่อนไหว ต่างๆ รวมถึงนักคิด นักเขียน สื่อมวลชน นักวิชาการ ศิลปิน และ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ เป็นห่วง ชะตากรรมบ้านเมือง หรือ  รัก ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ถ้าทุกคนเข้มแข็ง ยืนหยัดที่จะพัฒนา ปรับแก้ ทำให้ระบอบประชาธิปไตย ทำงานได้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดได้

ผมชื่อมั่นมาตลอดว่า ระบอบประชาธิปไตยไทย จะเข้มแข็งได้ จะต้องมี สถาบันที่สี่ ขึ้นมา ขนาบข้างการทำหน้าที่ บทบาท ของ สามเสาการเมืองไทย บริหาร ฝ่ายค้าน และ ตุลาการ

ผมเรียกว่า ขบวนการภาคประชาชน ครับ...