webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

รองผู้ว่าฯฟันธงไม่มีการเจรจาให้เปิดเหมืองเด็ดขาด บริษัทสุมิตรตอบทันควันไม่เกี่ยวข้องตามที่อดีตคนงานเหมืองแอบอ้างและไม่มีเจตนาซื้อเหมืองพื้นที่ดงมะไฟ

Back
03 Aug 2022

 

 

           8 กรกฎาคม 2565 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ขอให้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปิดทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง) และโรงโม่ และสถานภาพของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ต่อพื้นที่ประทานบัตรที่ 27221/15393 แต่ผู้ว่าฯติดภารกิจราชการ จึงได้มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรับเรื่องแทน

           โดยประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้เปิดห้องประชุม ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 เพื่อรับร้องเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์ฯ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้แจกเอกสาร ของ บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด เรื่อง แสดงเจตนารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองดงมะไฟ โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า “ตามที่ได้กระแสข่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ดงมะไฟ แจ้งว่า บริษัทสุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด นั้นจะเข้ามาซื้อเหมืองของ นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ท้องที่ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่กำลังดำเนินการต่ออายุประทานบัตรนั้น ทางบริษัทขอแสดงเจตนารมณ์และยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะซื้อเหมืองและกิจการดังกล่าวต่อจาก นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯขอให้กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ดงมะไฟ ยุติการเรียกร้องให้บริษัทฯมีความเสื่อมเสียเพียงเท่านี้ ” โดยมี นายอโณทัย ชูตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทสุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด ลงลายมือชื่อรับรอง

           หลังจากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้อ่านเนื้อหาในหนังสือและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ขอให้ได้ชี้แจงข้อสงสัยของกลุ่มอนุรักษ์ฯ

           1. บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด และ/หรือ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้รับใบอนุญาตขนแร่จากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูหรือไม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะเดินทางมาเจรจากับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อเปิดทางให้ทำการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ออกจากเขตพื้นที่โรงโม่จริงตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่

           2. บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด สามารถเปิดทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน ต่อจากบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้หรือไม่ ในเมื่อประทานบัตรที่ 27221/15393 และใบอนุญาตการเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้หมดอายุลงไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการต่ออายุแต่อย่างใด

           3. สถานภาพของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ต่อประทานบัตรที่ 27221/15393 เป็นอย่างไร มีสิทธิในการยกกิจการให้บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด รับช่วงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) หรือทำโรงโม่ต่อตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประทานบัตรและใบอนุญาตการเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) แต่อย่างใด อีกทั้งสภาพพื้นที่ในปัจจุบันก็ไม่สามารถทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมฯ และโรงโม่ได้แล้ว และบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เองก็ได้ทำการขนย้ายรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้ว

           หลังจากรับหนังสือนายเวียงชัยได้กล่าวยืนยันกับกลุ่มอนุรักษ์ฯว่า “ เรื่องแรก เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะเดินทางมาเจรจากับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อเปิดทางให้ทำการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ทางจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่รู้เรื่องและไม่มีแน่นอน ส่วนเรื่องที่สองทางบริษัทสุมิตรได้ชี้แจงในเอกสารแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองดงมะไฟ ส่วนข้อสงสัยที่สาม บริษัทไม่สามารถกลับมาทำเหมืองได้แล้วเพราะประทานบัตรหมดแล้วโดยยึดหลักกฎหมาย ถ้าตราบใดที่ใบประทานบัตรหมดอายุลงแล้ว ไม่สามารถโอนได้ อันนี้สบายใจ ส่วนสถานภาพของบริษัทตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะประทานบัตรหมดแล้ว ทางจังหวัดจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กลุ่มภายใน 7 วัน และยืนยันว่าที่ผู้ว่าฯจะลงไปเจรจาไม่มีแน่นอน”

           ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวต่อนายเวียงชัยว่า “เรื่องผู้ว่าฯจะมาเจรจาทางชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาผู้ว่าฯ แต่เป็นทางฝ่ายคนงานเหมืองที่เป็นผู้แอบอ้างชื่อผู้ว่าฯ” ซึ่งนายเวียงชัยก็ได้ตอบกลับว่า “ต่อไปให้เก็บหลักฐานของผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้ว่าฯและในครั้งต่อไปผู้ว่าฯ ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้ว่า ”

           ส่วนกรณีโรงโม่สุมิตรทางกลุ่มฯไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา แต่ข่าวทั้งหมดทางกลุ่มฯได้จากอดีตคนงานเหมือง ซึ่งไปปล่อยข่าวทั่วตำบลดงมะไฟ ที่บริษัทฯออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ให้สิ้นสงสัย ทางกลุ่มฯต้องขอบคุณที่ชี้แจงให้เราทราบ และหวังว่าทางบริษัทฯจะรักษาชื่อเสียงโดยกำชับให้คนงานเหมืองหยุดปล่อยข่าว เพราะทางกลุ่มฯให้ความสำคัญทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่

           อย่างไรก็ตามทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ยังคงยืนยันอุดมการณ์รักษาภูผาฮวก พร้อมทั้งยืนยันปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าเหมืองจะออกไปอย่างเด็ดขาดไม่กลับมาอีก อีกทั้งทางกลุ่มกำลังปลูกต้นไม้บนอดีตเหมืองซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 ในการฟื้นฟูเหมืองซึ่งตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกปีที่แล้วก็เจริญเติบโตอย่างดี และพัฒนาอดีตเหมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งผลักดันให้เป็นป่าชุมชน เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งน้ำ ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112