ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู้บ้านฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ ขณะที่ประชุมชี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองทองคำที่มีสัดส่วนของชาวบ้านครึ่งต่อครึ่ง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู้บ้านฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ ขณะที่ประชุมชี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองทองคำที่มีสัดส่วนของชาวบ้านครึ่งต่อครึ่ง

           19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย เดินทาไปยังศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.เลย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.เลย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม

           ซึ่งผลจากที่ประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำในครั้งนี้มีข้อสรุปและให้ดำเนินการ ดังนี้

           1.ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดทำป้ายเฝ้าระวังติดตั้งในร่องน้ำที่มีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ชาวบ้านได้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงใช้น้ำจากร่องน้ำที่มีสารโลหะหนัก และในส่วนเรื่องงบประมาณรองผู้ว่าฯจะจัดหางบประมาณ

           2.กรณีน้ำประปาหมู่บ้านที่ยังมีสารโลหะหนักปนเปื้อน ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านที่เป็นช่างซ่อมน้ำประปา ถ้าต้องใช้เครื่องกรองหรือปรับเปลี่ยนระบบแก้ใขปัญหาการปนเปื้อน ให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงเฝ้าติดตามและให้การช่วยเหลือ

           3.กรณีสันเขื่อนเหมืองแร่ทองคำทรุดตัว ก่อนจะปิดงบประมาณปีนี้ให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรงบมาแก้ใขให้ชาวบ้านโดยด่วน

           4.เรื่องประชุมปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ใขปัญหาสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองทุ่งคำ มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดส่งร่างแผนให้กับคณะทำงานและชาวบ้าน และต้องจัดสรรคณะกรรมการให้มีสัดส่วนของชาวบ้านเข้าร่วมครึ่ง ๆ และต้องเหมาะสม

           นอกจากนี้คณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำฯ จะเดินทางลงเก็บตัวอย่างดินและน้ำบริเวณภายในและภายนอกพื้นที่เหมืองแร่ทองคำในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

           ขณะที่ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไขนภาสตีส (ปราจีนบุรี) และ BWG : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาบริเวณประตูแดงทางเข้าออกเหมืองแร่ทองคำ เพื่อเข้าดูและเก็บตัวอย่างน้ำสารพิษและจุดที่ต้องทำการบำบัดในเหมืองแร่ทองคำ เนื่องจากการขายสินทรัพย์ในรอบที่จะถึงนี้ จะเป็นการขายสินทรัพย์ที่เป็นอาคารโรงงาน เครื่องจักร ถังใส่สารเคมี ทรัพย์สินภายในโรงงาน และผู้ที่จะซื้อสินทรัพย์ต้องรับผิดชอบบำบัดสารเคมีตกค้างและการขนย้ายออกจากพื้นที่ด้วย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านจึงได้พาทั้งสองบริษัทเข้าไปดูและเก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่าง ๆ

           ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านฯ ได้กล่าวว่า “กลุ่มหวังว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังไม่ปล่อยให้ชาวบ้านในพื้นที่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องรับสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ทองคำกลุ่มก็หวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการแต่งตั้งชาวบ้านเข้าไปเป็นคณะกรรมการโดยมีสัดส่วนครึ่ง ๆ ของคณะการ และจะต้องให้ความใส่ใจต่อความต้องการของชาวบ้านผู้ที่เป็นคนในพื้นที่มากกว่าที่เคยเป็นมา”