Back

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง สผ. และ คชก

30 July 2022

473

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง สผ. และ คชก

จากกรณีที่หน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เหมืองแร่เพื่อตรวจสอบว่าเหมืองโปแตชไทยคาลิ ทำตามมาตรการหรือไม่ ซึ่งการมาตรวจสอบครั้งนี้ก็ไม่มีการแจ้งข่าว หรือไม่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด ทั้งที่เป็นผู้ร้องเรียนโดยตรง

 

ดังนั้น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จึงขอยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

 

เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจการเหมืองแร่โปแตชของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

 

โดยทางกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่โปแตช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ซึ่งมีการดำเนินโครงการในพื้นที่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558

 

ซึ่งตลอดระเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด ได้รับผลกระทบมาตลอดนับแต่มีการทำเหมืองแร่ โดยมีการปล่อยน้ำลงสู่ที่ดินทำกิน ปล่อยน้ำเค็มลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการปล่อยให้น้ำเค็มรั่วไหลออกจากเขตประทานบัตร จากการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา

 

นอกจากนี้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดยังพบว่า มีการปกปิดข้อมูล เรื่องของการมีน้ำรั่วไหลลงอุโมงค์ขุดเจาะ ตั้งแต่ พ.ศ.2563 ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯไม่เคยแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบแต่อย่างใด และไม่มีข้อมูลว่ามีการทำตามมาตรการป้องกันผลกระทบในกรณีน้ำรั่วลงอุโมงค์แต่อย่างใด

 

และในขณะที่ไม่มีการรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลกระทบหรือมีการชดเชยเยียวยาแต่อย่างใด กลับมีข่าวว่าจะมีการย้ายอุโมงค์ขุดเจาะ มีการเปลี่ยนผังโครงการทำเหมือง ทั้งที่การทำเหมืองในปัจจุบันยังไม่มีการกำกับดูแลแต่อย่างใด

 

จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทดจึงขอให้ท่าน ได้มีการชี้แจงข้อมูลดังนี้

1. กรณีมีการรั่วไหลของน้ำลงอุโมงค์ขุดเจาะสำรวจ มีมาตรการป้องกันผลกระทบในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร

2. จากแผนผังโครงสร้างการทำเหมืองในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการทำเหมืองในพื้นที่เกินขอบเขตแผนผังโครงการ ซึ่งถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ขอให้มีการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

3. การทำเหมืองของบริษัทฯพิพาท มีการใช้บ่อน้ำสาธารณะ และมีการต่อท่อออกมานอกเขตแผนผังโครงการทำเหมือง เป็นที่สงสัยว่าจะเป็นการทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเร็ว และเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทำเหมือง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องร้ายแรงในการละเมิดมาตรการ EIA

 

และทางกลุ่มจะเดินทางไปยื่นหนังสือด้วยตนเองที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112