Back

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ เฝ้าระวังไม่ให้นำวาระต่อใบอนุญาตป่าไม้เพื่อทำเหมืองหินปูนเข้าสภาฯ

26 July 2022

486

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ เฝ้าระวังไม่ให้นำวาระต่อใบอนุญาตป่าไม้เพื่อทำเหมืองหินปูนเข้าสภาฯ

 

           วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เนื่องจากมีความกังวลว่าสภา อบต.ดงมะไฟ จะนำวาระพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลางเพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง) ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่สภา อบต.ดงมะไฟ

           ซึ่งก่อนเข้าร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้นั่งรวมตัวกันเพื่อกินข้าวเช้าก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เวลา 09.30 น. นายสุนา พินิจมนตรี ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งชี้แจงวาระระเบียบการประชุมสภาฯครั้งนี้ ขณะที่นายพรเทพ ไทยถาวร ปลัด อบต.ดงมะไฟ ได้อ่านเอกสารประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ พร้อมทั้งย้ำให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกลับไปศึกษาดูให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

           ต่อมาเวลา 09.50 น. นายทองคำ คำบุตรโคตร นายก อบต.ดงมะไฟ ได้กล่าวให้กับสมาชิก อบต. ให้เตรียมข้อมูลปัญหาของพื้นที่ของสมาชิกสภาฯ ให้กลับไปดูสภาพปัญหา ถนน น้ำดื่ม น้ำกิน เพื่อทำแผนงานพัฒนาในการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาบัญญัติในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แต่แผนงานที่จะนำเสนอในสภานั้นต้องอยู่ในระเบียบบทบัญญัติ

           โดยเวลาประมาน 10.50 น .ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้แสดงความคิดเห็น ทางตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณประธานสภา นายกฯ ที่ได้อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาดงมะไฟไปพร้อม ๆ กัน และอีกอย่างทางกลุ่มอนุรักษ์ฯขอฝากให้สมาชิกสภาฯของแต่ละหมู่บ้านได้กลับไปประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะในป่าชุมชน โดยเฉพาะช่วงหาเห็ด ขยะเกลื่อนเต็มป่าชุมชนเลย ขอฝากไว้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนต่อไป” หลังจากนั้นประธานสภาฯได้ปิดการประชุม

           สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการนำวาระเรื่องต่อใบอนุญาตการใช้พื้นป่าให้กับบริษัทเหมืองแต่อย่างใด แต่กระนั้นทางกลุ่มก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องการอนุญาตการใช้พื้นที่ป่า ทางกลุ่มจะยังคงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม สามัญ/วิสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

           ทั้งนี้ทางกลุ่มได้รับรู้จากที่ประชุมเรื่องกฎระเบียบที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะ ข้อ 4 (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ

           กลุ่มอนุรักษ์ฯ หวังว่าสภา อบต.ดงมะไฟ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและไม่มีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเหมือนครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สภา อบต.ดงมะไฟ ได้บรรจุระเบียบวาระพิจารณาและมีมติการต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง) พร้อมย้ายสถานที่ประชุมสภาฯ ไปที่โรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ และยังมีเจตนาที่จะขัดขวางไม่ให้ ส.อบต. บางส่วนเข้าร่วมการประชุมและตั้งใจขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการลงมติดังกล่าวด้วยการทำหนังสือเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) เข้าร่วมประชุมที่มีการระบุสถานที่ประชุมที่แตกต่างกัน โดยบางส่วนได้รับหนังสือฉบับระบุสถานที่ประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และในบางส่วนได้รับหนังสือฉบับระบุสถานที่ประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ซึ่งหากสภา อบต.ดงมะไฟ จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซ้ำอีกครั้ง ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112