ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

หว่านกล้าเตรียมปลูกข้าวนารวมผาฮวกปีที่ 2 ร่วมแรงต้านเหมืองหินและโรงโม่ ยันเดินหน้าฟื้นฟูภูผาฮวกสู่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 

            6 มิถุนายน 2565 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุนชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้ทำการหว่านกล้านารวม ที่ทุ่งนารวมผาฮวก บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำกล้าข้าวไปปลูกข้าวนารวมผาฮวกปีที่ 2 และนำผลิตที่ได้มาเป็นเสบียงในการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองหินปูนและโรงโม่หิน รวมทั้งนำมาเป็นทุนในการขับเคลื่อนฟื้นฟูภูผาฮวกซึ่งเป็นภูผาป่าไม้ที่ถูกทำลายจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน เพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม สู่การพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีในอนาคต

           ซึ่งกิจกรรมหว่านกล้านารวมในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่กัน โดยบางส่วนได้ทำการหยิบตะกร้าไม้ไผ่พร้อมอุปกรณ์ไปหาหน่อไม้บนภูผาฮวกหรือบางส่วนก็หยิบคันเบ็ดไปตกปลาข้างๆ นารวม เพื่อนำประกอบอาหารมื้อเที่ยง และบางส่วนก็ช่วยกันไถนา หว่านกล้านารวม และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบของพื้นที่นารวม เพื่อเตรียมสำหรับการปลูกข้าวนารวมในปีนี้

           การทำกิจกรรมปลูกข้าวนารวมของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปิดเหมืองหินและโรงโม่อย่างถาวร และการเดินหน้าฟื้นฟูภูผาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อวางรากฐานไปสู่เป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีตามของเรียกร้องและเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต