ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เฟสที่ 2

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งานระดับกลางของ Microsoft Office เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ ได้แบบมืออาชีพซึ่งจะช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก ๆ สาหรับธุรกิจของคุณ

 

หลักสูตร Microsoft Word Intermediate

เรียนรู้การจัดการงานเอกสาร ทางานกับการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ เทคนิคการจัดการย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร ปรับแต่งตารางของคุณเอง สารบัญและหน้าปก ดาเนินการจดหมายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการพิมพ์เอกสาร และตรวจสอบเอกสารพร้อมการพิสูจน์อักษร และปกป้องเอกสารจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPA9nbLFZPUqL1n_jaRsE6Yj

 

หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate

การจัดการตารางคานวณ, การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน, เทคนิคการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน, เทคนิคการพิมพ์แผ่นงาน, เทคนิคการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคานวณ, เทคนิคการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน, เทคนิคการสรุปข้อมูลบนแผ่นงานด้วยเครื่องมือยอดนิยม, เทคนิคการป้องกันแผ่นงาน

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPDtRRO9m_olNpzz1lYuRyzi

 

หลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate

เรียนรู้เทคนิคการจัดการงานนาเสนอ, เทคนิคการใช้งานข้อความบนสไลด์, เทคนิคการแทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ, เทคนิคการแทรกวิดีโอบนสไลด์, เทคนิคการกาหนดการเคลื่อนไหว, เทคนิคการตั้งค่างานนาเสนอ

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPCN79yrddJrEYZWY3US9N-R

 

หลักสูตร Microsoft Sway

เรียนรู้วิธีสร้างและใช้เทมเพลต Sway ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า วิธีเพิ่มและฝังเนื้อหาด้วยข้อความและรูปภาพ ค้นหาและนาเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่น และแชร์สิ่งที่คุณสร้างเสร็จแล้วกับผู้อื่นทางออนไลน์

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPB_Ui6kJIscgeC608rmwmH6

 

หลักสูตร Basic Cybersecurity

เรียนรู้การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล, การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์, การป้องกันมัลแวร์, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง, การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์ และ ตัวอย่างภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ

คลิกลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBeQWbsnePPAqQ9fERfI0VjM-pM68xKIp