ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ปัญหาคนจน แก้ได้บนถนน เท่านั้นช่วงนี้ คงไม่มีประเด็นอื่นใดให้ ติดตาม จดจ่อ เท่ากับข่าวการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ( P MOVE ) ที่เรียกร้องการเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ที่ยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย ไว้ทั้งสิ้น 15 ข้อ เป็นร่างภาคประชาชน เพื่อเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 5 วันที่ผ่านมา กลับได้พบเพียง แค่ผู้แทน ของรองนายกฯ โดยไร้เงา ราองนายกฯ ที่ซึ่งเป็นประธานและมีอำนาจ ดำเนินการ การส่งผู้แทน ที่ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ ทำได้ส่งสาส์น จึงไม่ทำให้ พีมูฟ คาดหวังได้ในความบรรลุผลสำเร็จ ต่อข้อเรียกร้อง ของภาคประชาชน

ที่น่าแปลกใจ กับรัฐบาลที่มีอำนาจล้นฟ้า ล้นแผ่นดิน ผูกขาดรวมศูนย์ และมีฐานอำนาจ ทั้งกองทัพ และราชการ ในกำมือ แต่กลับแก้ไขปัญหาอะไรออกไม่ได้ ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ หรือ ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ การเมืองไทยสุดท้าย จะมาจากระบอบแบบไหน คนจนก็ยังต้องเคลื่อนไหว ปิดทำเนียบ ปิดถนน และบุกขึ้นมาถึงทำเนียบรัฐบาล สะท้อนความจริง ที่ว่า อำนาจรัฐ ที่ดำเนินงานโดยราชการไทยและรวมศูนย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้ง การเมืองที่ไม่ได้มาจากประชาชนจริงๆ คือ การเมืองที่ไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ดังนั้นจากนี้ไป คงไม่ใช่แค่พีมูฟที่อาจจะต้องออกมาเคลื่อนไหว กดดัน เรียกร้อง หรือทำให้ กลไกการเมือง กลไกราชการ ขยับตัว เห็นหัวคนจน แต่ประชาชนกลุ่มต่างๆ จะต้องลุกและออกมาที่ถนน เป๋นการเมืองที่ล้าหลัง และ อ่อนแอ ไร้พัฒนาการทางการเมือง


สรุป กรณี พีมูฟที่ออกมาปักหลักหน้าทำเนียบ ครั้งนี้ คือ ยื่นร่างมติ ครม. ฉบับประชาชนนี้ ให้ ประธาน คือ รองนายกฯ ประวิตร และจะมีทั้งหมด 2 เงื่อนไขที่รัฐบาลต้องรับ ได้แก่

1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนากยกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ต้องมารับร่างมติ ครม. ภาคประชาชนด้วยตนเอง

2. จะไม่มีการเปิดเจรจาวงเล็ก แต่ให้มารับร่าง มติ ครม. ภาคประชาชนด้วยตนเอง และเจรจาต่อหน้าผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมด

3. จะต้องมีหลักประกันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะมีการนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเข้าสู่การประชุมของ ครม. ให้มีมติเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

 นับว่าเป็น 3 ข้อที่ ห้าวหาญ ท้าทายไม่น้อย สำหรับเป้าการเคลื่อนไหวของ พีมูฟ ที่มีคนเพียงแค่นี้ แต่ช่วงชิงในสถานการณ์ที่ รัฐบาลอ่อนแอ  ระส่ำระส่าย รุนแรงที่สุด และ ในสถานการณ์ที่ กลุ่มทุน อิทธิพล ผลประโยชน์สยายปีก ราชการแข็งขืน ดังนั้น การบีบเอากฎหมาย หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจ คือไม้กันหมา หรือหลักประกัน ชั่วคราวของประชาชน ครับ

 

อัฎธิชัย ศิริเทศ