ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน' ขึ้นป้ายแสดงจุดยืน “เฮาบ่เอานายก อบต. เอาเหมืองทองทำลายบ้านเจ้าของ

  11 พ.ย. 64 ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองคำจังหวัดเลยได้ทำการติดป้ายผ้าระบุข้อความว่า “เฮาบ่ X นายก อบต. เอาเหมืองทองทำลายบ้านเจ้าของ”,  “เฮาบ่เลือกนายก อบต.เขาหลวงที่สนับสนุนเหมืองแร่ทองคำ”,  “เฮาบ่เลือกนายก อบต. ขี้ข้านายทุนเหมืองทองคำ”,  “เราเลือกนายก อบต. ไม่เอาเหมืองทอง”  และ “เฮาเลือก นายก อบต.เขาหลวง ไม่เอาเหมืองทองเท่านั้น”  ที่ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านนาหนองบง หมู่ 3  และบริเวณริมถนนที่เป็นจุดสำคัญต่าง ๆ

          หลังจากทราบข่าวว่าผู้สมัครนายก อบต.เขาหลวง 1 ใน 3 คน ได้ไปกินข้าวกับประธานบริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)* ก่อนการรับสมัครนายก อบต.เขาหลวง  ขณะที่ผู้สมัครนายก อบต.เขาหลวง อีก 2 คน ก็ยังไม่เเสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อสาธารณะว่าจะมีนโยบายเรื่องปัญหาเหมืองทองคำในพื้นที่ตำบลเขาหลวงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนอย่างไร

          โดยการติดป้ายผ้าเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ว่า  จะไม่เลือกผู้สมัคร นายก อบต. ที่ให้การสนับสนุนเหมืองทองคำ  หรือ  ผู้สมัครนายก อบต. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหมืองทองคำโดยเด็ดขาด

          นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้สมัครนายก อบต. ที่เสนอตัวเป็นตัวแทนชาวบ้านกล้าที่จะประกาศจุดยืนยืนหยัดต่อสู้ไม่เอาเหมืองทองคำรวมกับชาวบ้าน  และแสดงเจตจำนงในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นสำคัญ

 

*บริษัทแม่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเหมืองทองคำจังหวัดเลยตัวจริง,  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่กี่ปีมานี้ที่ทุ่งคาฮาร์เบอร์มีหนี้สะสมจากการประกอบกิจการเหมืองทองคำจังหวัดเลยโดยบริษัททุ่งคำอยู่ในขั้นวิกฤติ  ทุ่งคาฮาร์เบอร์จึงขายบริษัททุ่งคำให้กับทนายความจากชลบุรีรายหนึ่งให้เข้ามารับหน้าที่เป็นนอมินี หรือ 'ตัวแทนอำพราง' ให้ทุ่งคาฮาร์เบอร์  เพื่อที่จะทำให้ทุ่งคาฮาร์เบอร์ไม่ถูกขับไล่ออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย  เพื่อทำให้ผลทางกฎหมายหรือทางนิตินัยแสดงให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเห็นว่าบริษัททุ่งคำกับทุ่งคาฮาร์เบอร์แยกจากกันแล้วอย่างชัดเจน  ไม่มีภาระผูกพันต่อกันอีกต่อไป  แต่ในทางพฤติกรรมหรือทางพฤตินัยทุ่งคาฮาร์เบอร์ยังแสดงความเป็นเจ้าของทั้งตัวบริษัททุ่งคำและเหมืองทองคำจังหวัดเลยอยู่