ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

สุนัข กับราชสีห์

( ขอบคุณภาพ จาก ข่าวสด ออนไลน์  : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6558994  )

ทุกครั้งที่ผมเห็น ตำรวจ หรือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ งื้อไม้ฟาดลงไปที่ประชาชน กระทืบ ทุบ ตี ต่อย ทำร้าย หรือ เล็งปืนไปที่ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ ที่เรียกร้องตามสิทธิ์ ที่ชุมนุมตามกฎหมายและเสรีภาพ ผมได้แต่เวทนาในใจ เพราะนั่น คือการกระทำของ “อาชญากร” ที่รับคำสั่ง คน บางคน ไม่ใช่ ภารกิจดูแลประชาชน

หากมีใครโต้แย้งว่า เพื่อความสงบสุข ก็ต้องถามกลับว่า คามสงบสุขของใคร เพราะจุดหมายการมีชีวิตอยู่ของทุกผู้คน ล้วนแต่ต้องการ “ความสงบสุข” มีชีวิตธรรมดา มีขื่อแป มีเกียรติ มีความเสมอภาคยุติธรรมในการดำรงอยู่ เลี้ยงชีพ สุจริต มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทัดเทียมคนอื่นๆ

สังคมไทยเป็นสังคมที่สืบต่อมาด้วยระบบหรือโครงสร้างแบบชนชั้น เพื่อแบ่งกลุ่มพวก แบ่งหน้าที่ และเพื่อสะดวกในการปกครอง แต่พัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ทั่วโลก เรียนรู้ ค้นคำตอบและคิดรูปแบบการปกครองที่ ลด เลิก การกดขี่ การเข่นฆ่า การใช้อำนาจ คำสั่ง และบทลงโทษ “สยบ” ความท้าทาย แม้ว่า จะไม่ถูกต้องยุติธรรมก็ตาม แต่สังคมไทยเคยชิน การใช้วิธีการนี้ มาแต่โบราณ ฉะนั้น การยกกระบองขึ้นฟาด หรือ เล็งปืนไปที่ประชาชน จึงไม่ได้รู้สึกว่า นี่คือการกระทำที่ผิดมหันต์
!

สัตว์สามัญ สัตว์เดรัจฉาน  และเทพแห่งสัตว์ผูกพันกับทัศนคติสังคมไทยมายาวนานมาก จริงๆ สัตว์และเทพแห่งสัตว์ เป็นสัญลักษณ์ หรือ มีนิทาน เป็นคำสอน สืบกันมาแทบทุกเชื้อชาติบนโลกนี้ บางชนิดถึง สูงศักดิ์จนต้องกราบไหว้ บูชา และบางชนิดก็ถูกดูแคลน เป็นแค่เดรัจฉาน ทั้งๆ ที่ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏ สัมพันธ์  และอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหาร เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติ เท่าๆกัน

ในจำพวกสัตว์ก็มีชนชั้น อาทิ สุนัขเป็นสัตว์ชั้นต่ำ เป็นสัญลักษณ์ความชั่ว ความไม่ซื่อตรง และ ตะกละ สุนัขจึงไม่มีความสง่างาม ต่างจากราชสีห์ ที่เดินอวยอาด ก็สยบไปทั่งป่า หรือ บางสัตว์ เป็นถึงพาหนะของทวยเทพ และเทพ ก็ชนชั้น มีลำดับ มีราชาแห่งเทพ และไพร่เทพ หรือ เทพชั้นต่ำ
!!

นึกๆ ไปมนุษย์นี่ช่างสรรหาเครื่องมือ มาหล่อหลอมผู้คนให้สยบยอม และ จำนวน ต่อฐานะ หรือ บทบาท ชาติกำเนิดและชนชั้นของตน  เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อ ความศรัทธา และ ใช้ปกครองคนในสังคม  ฉะนั้น สัตว์บางชนิดที่เป็นดั่งเทพ มีความเป็นเจ้าป่า เป็นเหนือหัว ผู้อำนาจแห่งป่า จึงถูกนำมาเป็น ตราสัญลักษณ์ แต่โบราณ อย่างราชสีห์ นี่คือ ตราของ กระทรวงมหาดไทย และ ตำรวจ เมื่อก่อนก็อยู่ในสังกัดกระทรวงนี้ ด้วย คุณลักษณะของราชสีห์ที่ปรากฏในหนังสือเรื่องปัญหาพระยามิลินห์สีห วรรคที่ ๕ นั้น มี ๗ ประการ คือ (๑) เป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดไม่มัวหมอง (๒) เที่ยวไปด้วยเท้าทั้ง ๔ มีเยื่องกรายอย่างกล้าหาญ (๓) มีรูปร่างโอ่อ่าสร้อยคอสะสวย (๔) ไม่นอบน้อมสัตว์ใดๆ แม้ เพราะจะต้อง เสียชีวิต (๕) หาอาหารไปโดยลำดับ พบปะอาหารที่ใดก็กินเสียจนอิ่มในที่นั้นไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดี กินได้ทั้งนั้น (๖) ไม่มีการสะสมอาหารและ (๗) หาอาหารไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรน ได้ก็ไม่ทะยานและไม่กินจนเกินต้องการ อันเป็นลักษณะของข้าราชการที่รับใช้สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดิน เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่นิยมใช้ราชสีห์ หรือ สิงห์ เป็นสัญลักษณ์ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ อินเดีย เป็นต้น (อ่านต่อได้ที่ ตราและสีประจำกระทรวงมหาดไทยhttp://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1066865,814_1066879&_dad=portal&_schema=PORTAL)

อ่านความหมายที่มาแล้วก็อัศจรรย์ใจ เพราะตำรวจที่ประชาชนกำลังเห็นนี้ หรือ ที่เห็นที่ผ่านาๆมา นั้น ต่างจาก จารจารึกไว้ใน ตำราคัมภีร์ปกครอง ตำรวจที่เห็นวันนี้ ยกปืนขึ้นยิง เด็กๆ ผู้หญิง ไล่กระทืบผู้ชุมนุม และยัดข้อหาสารพัด ให้เป็นเสมือนอาชญากร แผ่นดิน หัวใจสำคัญของ ราชสีห์ คือ เกียรติและความทระนงตน กับ ปวารณารับใช้ประชาชน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความสุขสงบ ในสังคม

และสีกากี คือสีของผืนดิน หมายถึง ปวงระชาราษฎร เป็นสัญลักษณ์ของภารกิจ และอุดมการณ์ ที่ข้าราชการ ต้องเพียรปวารณาตน ขจัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

ผมนั่งดู คลิปย้อนหลัง ของตำรวจ คฝ. ที่รุมกระทืบ ไล่ฟาด กระหน่ำ ตี จับยัดห้องขัง และดำเนินคดีหนักหน่วง แบบไม่ยั้ง หรือ แบบขาดสติ ก็ได้แต่ถอดถอนหายใจ ภาพรถลำเลียงกำลังพล มุ่งไปสู่ สถานที่ชุมนุม ทั้งๆ ที่รู้ว่า การปราบปราม ประชาชนที่เรียกร้องสิทธิ ความเป็นธรรม เสมอภาค และประชาธิปไตย ไม่ใช่หนทางแก้ปัญหา ทางการเมือง และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ประชาชน ไม่ใส่ใจแยแส สถานะ บทบาทหน้าที่ ที่แท้จริงของข้าราชการ ประเทศที่เป็น รัฐสมัยใหม่ ใช้ระบอบสากล  หมายถึง ระบอบประชาธิปไตย เมื่อนั้น ศักดิ์ศรีแห่งราชสีห์ ก็ไม่มีหลงเหลือติดบนบ่าเกียรติยศ เจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ คฝ. ที่วันนี้ เป็นแค่เครื่องจักร รอรับเพียงคำสั่ง เชื่อฟัง อำนาจจากบุคคล ที่พยายามแค่ปกป้องตัวเอง ในตำแหน่ง หรือ ผลประโยชน์ เกียรติและศักดิ์ศรี เหล่านั้น ของคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้ว เป็นแค่ “สุนัข” สัตว์ชั้นต่ำ และ ตราบาปในใจนี้นั้น จะคอยหลอกหลอน ตอกย้ำคุณไปทั้งชีวิต
!!