webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

ชาวบ้านค้านโรงไฟฟ้าขยะบุกยื่นหนังสือต่อนายก อบต.ขัวก่าย ยกเลิกมติสภาฯขัวก่ายเห็นชอบทำโรงไฟฟ้าขยะนอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

Back
17 Sep 2021

 

 

          31 สิงหาคม 64 เวลา 09.30 น. ชาวบ้านกลุ่มลำน้ำยามไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 64 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบขอทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

          โดยเนื้อหาในหนังสือได้ระบุใจความสำคัญว่า ตามที่เทศบาล ต.วานรนิวาส ได้มีหนังสือถึงนายก อบต.ขัวก่าย เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล ต.วานรนิวาส โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สภา อบต.ขัวก่าย ได้ผ่านมติการเห็นชอบโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 64 แต่วันที่ 9 สิงหาคม 64 ประชาชนท้องที่ ต.ขัวก่าย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อขอให้ยุติโครงการดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญ คือ พื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีการระบุพื้นที่ชัดเจน พื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาลธรรมชาติของระบบนิเวศลุ่มลำน้ำยามและห้วยโทง และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2560 ที่ตั้งโครงการต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ห้ามให้มีกิจกรรมหรือการชุมนุมใด แต่มีการปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในช่วงที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการรีบเร่งฉกฉวยโอกาสเพื่อผลักดันโครงการจนทำให้เกิดการกระทำผิดต่อระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายหลายประการ

          อนึ่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 64 มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี สภาเทศบาล ต.วานรนิวาส ได้มีมติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่ ต.ขัวก่าย ทางสภา อบต.ขัวก่าย ควรมีมติใหม่เพื่อไม่ให้มติเดิมมีข้อผูกพันต่อไปในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มั่นใจว่าจะไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะและโครงการอื่นใดเข้ามาตั้งที่ ต.ขัวก่าย โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก ดังนั้นจึงขอให้นายก/สภา อบต.ขัวก่าย ได้มีมติยกเลิกการเห็นชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล ต.วานรนิวาส โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

          ทั้งนี้นายวีระ มุ่งมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ได้มารับหนังสือกับตัวแทนกลุ่มลำน้ำยามไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมกล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวยื่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย เพื่อให้ยกเลิกมติสภา อบต.ขัวก่าย ดังกล่าว ที่จะมีการประชุมสภาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112