ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

โลกป่วย

แล้วก็กลับมาเผชิญความยากลำบากอีกรอบ และไม่รู้จะอีกกี่รอบ ถึงจะจบได้ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ก็หนัก ปัญหาโรค ก็ลุกลามรุนแรง ลามไปทั่ว ทุกอณูประเทศนี้ เราจำกัดจำเขี่ย อาณาบริเวณชีวิตจนแทบไม่ได้สนทนาหรือมีกิจกรรมร่วมกันไปแล้ว

เราระแวง ระวัง และวิตกจริต อาแต่ถามตัวเอง ว่า ติดหรือยัง มีอาการหรือยัง ในขณะที่ภาวะจิตใจก็ถดถอยหดหู่ สินค้าไม่ได้ออกไปขาย รายได้กะปอดกะแปด อย่าถามเลยว่า นานแค่ไหนแล้ว ที่ไม่ได้ไปชำระดอกเบี้ยให้ทางธนาคาร สิ่งที่ทำได้คือประคับประคองชีวิต ประคับประคองจิตใจ ไม่นับปัญหาอื่นๆ ที่รุมเร้าและหนักหนาพอกัน

ตั้งสติ และ ทำใจปล่อยวาง มีเท่านั้นจริงๆ ครับ สติทำให้รู้ว่า เรากำลังเผชิญกับอะไร รุนแรงแค่ไหน ผลอาจจะเป็นเช่นไร และเรา มีโอกาสแค่ไหน บางเรื่องเรากำหนด ควบคุมโชคชะตาได้ แต่บางเรื่องเราเป็นเพียงแมลง กำหนดอะไรไม่ได้มาก เช่นนี้เองที่ หลักธรรมคำสอน และศาสนาเข้ามาช่วย ทำให้เราปลดปลง มองความไม่แน่นอนเป็นเรื่องนิจจัง แน่นอน อนัตตา และให้เรา “ปล่อยวาง” ทั้งรูปกาย สังขาร และสมบัติ ที่เพียรรักษา หรือหามา

ในห้วงเวลาปกติชีวิต ผมมักคร่ำครวญพอเป็นอรรถรสทางอารมณ์ แต่ในยามคับขัน ลำบาก และยากแค้นความสุขชีวิต ผมตั้งสติ ตริตรองและพยายามทำความเข้าใจ ค่อยๆ พาตัวเองเดินไป หากยังมีแรงเดิน ยังมีชีวิต ปรับเปลี่ยนทัศนะ เปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีการ จากความคาดหวังว่า อยากจะมั่งมี หมายถึงมีพอเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบาย ตามอัตภาพ ที่พึงทำได้ ก็เปลี่ยน ลดระดับเป้าหมายให้ต่ำลง  ต่ำลง ต่ำเท่าที่จะต่ำได้ เหลือแค่ประคับประคองทุกๆ อย่างให้รอด ให้มีลมหายใจ มีโอกาสไปถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อทำในสิ่งที่ทำอยู่ ที่ค้างคา ที่ไม่บรรลุ ไปให้บรรลุ หรือ ไปให้ได้ไกลที่สุด เท่าที่จะทำได้

โลกเรากำลังป่วย การเมืองก็ป่วย เศรษฐกิจยิ่งทรุดหนัก และ โรคระบาดทำท่าว่าจะควบคุมไม่ได้แล้ว ทำจิตใจให้พร้อมพลัดพราก จากกันไว้เลย และทำทุกอย่างเพื่อรักษา คนที่เรารักไว้ให้ได้ ฉะนั้น ตัวเราต้องไม่ป่วย โดยเฉพาะสติ ปัญญา ต้องเข้มแข็ง หนักแน่น

ทำตัวเองให้รอด ให้ปลอดภัย พาครอบครัว คนรัก ไปด้วย แล้วก็อดทน รอ....  รออะไร ?    ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่างแรกเลย ก็คงต้องเป็น รอว่า “เมื่อไหร่ไอ้ตู่ จะลาออก ?”  เพราะทั้งวัคซีน ยา สำหรับพวกเรา สิ้นหวัง การกระจายออกไปของวัคซีน กับ ยา ช้ากว่าโรคระบาดเป็นล้านเท่าแบบนี้   ทำใจ.... ครับ

ปิดประตูอยู่บ้าน จิบไวน์
De Simone ดีกว่า... ส่วนผมจะเข้าโรงบ่ม ทำอะไรยุกๆยิกๆ ในสวน ขลุกอยู่แต่ในนั้น  เหมือนกัน


.

โดย  เกษตรกรขบถ  แห่ง ไร่ทวนลม