ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มอนุรักลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ ดำนารวมผาฮวกต้านเหมืองหินปูนและโรงโม่!กษ์ป่าชุมชนฯ ดำนารวมผาฮวกต้านเหมืองหินปูนและโรงโม่!

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 เวลา 08.00 น. ณ ทุ่งนารวมผาฮวก บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 20 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมดำนารวมผาฮวก เพื่อนำข้าวที่ได้ไปขายมาใช้เป็นต้นทุนในการเคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองหินปูนและโรงโม่หิน รวมทั้งนำมาเป็นทุนในการขับเคลื่อนฟื้นฟูผาป่าไม้ที่ถูกระเบิดทำลายจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือมเดิม สู่การพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีในอนาคต

ซึ่งบรรยากาศของการทำกิจกรรมทำนารวมผาฮวกในช่วงเช้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรม ชาวบ้านทุกคนต่างช่วยกัน โดยเริ่มจากการไถนาเตรียมดินให้พร้อมสำหรับปักดำ บางส่วนก็ทำหน้าที่ถอนต้นกล้าพร้อมมัดเตรียมไว้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ทำหน้าที่ปักดำ บางคนก็ทำหน้าที่ดูแลควบคุมปริมาณน้ำในทุ่งนาให้พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป และบางคนก็ทำหน้าที่แบกมัดกล้าแจกจ่ายกระจายให้ทั่วบริเวณทุ่งนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำหน้าที่ปักดำ นอกจากนี้ตลอดการทำกิจกรรมยังมีการเปิดเพลงหมอลำจากลำโพงเครื่องเล็ก เพื่อให้เสียงเพลงขับกล่อมผู้คนให้มีความสุขในขณะทำกิจกรรม รวมทั้งยังมีการพูดคุยหลอกล้อกันอย่างสนุกสนาน

นางลำดวน วงศ์คำจันทร์ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ ได้กล่าวถึงที่มาของการทำนารวมผาฮวกว่า “การทำนารวมผาฮวกเป็นการทำปีแรก โดยข้าวที่ใช้ปลูกในนารวมมี 3 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น และข้าวเหนียวหอม เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากจังหวัดนครพนม ซึ่งการที่เราจัดกิจกรรมทำนารวมผาฮวกขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ชาวบ้านในกลุ่มได้มีกิจกรรมพบเจอพูดคุยกัน สร้างความใกล้ชิด ความสามัคคีให้แน่นแฟ้นมากขึ้น และข้าวที่เป็นผลผลิตจากการทำนารวมก็จะนำไปไว้สำหรับบริโภคในกลุ่มเมื่อมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือนำไปขายใช้เป็นทุนทรัพย์ในการเคลื่อนไหวคัดค้านการทำเหมืองหิน รวมทั้งนำไปใช้ในการฟื้นฟูเหมืองอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมทำนารวมยังถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ เรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อให้ได้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมา”

ทั้งนี้นางบัวลอง นาทา ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมดำนารวมว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมด้วยกัน สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ข้าวที่ได้ก็เป็นทุนในการเคลื่อนไหวต่อสู้ไปข้างหน้า เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต”

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมดำนารวมผาฮวกในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นต่อสู้ครั้งใหม่ของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวปิดเหมืองหินและโรงโม่หินได้สำเร็จ เป็นการต่อสู้ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูภูผาป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อปูทางสู่เป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีในอนาคตตามเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ต่อไป