ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 

 

             นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ ของแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ โดยหลังจากอัพเดทแล้วแอปฯ จะขออนุญาตผู้ใช้ในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับหน่วยงานอื่น รวมถึงกับบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยด้วยนั้น

             ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่ยินยอมก็จะไม่สามารถใช้งานแอปฯ เป๋าตัง แม้ต่อมาธนาคารกรุงไทยจะออกจะแก้เกี้ยวบอกผู้ใช้ยังมีทางเลือกในการที่จะปฏิเสธคำขอในข้อ 1 และ 2 ได้  แต่สำหรับข้อ 3 นั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องกดยินยอม เนื่องจากข้อดังกล่าวจำเป็นต่อการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการของรัฐ แต่ในแอปฯดังกล่าวก็ไม่ได้มีคำอธิบายว่าสามารถปฏิเสธข้อ 1 ข้อ 2 ได้แต่อย่างใด

              การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ และอาจละเมิดส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปฯดังกล่าว อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรบ.ตุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2560 ประกอบ พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 เนื่องจากผู้ที่จำเป็นต้องใช้แอปฯดังกล่าวล้วนเป็นคนที่จำต้องขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 จึงไม่อาจที่จะหลักเลี่ยงที่จะไม่ใช้แอปฯดังกล่าวได้

             อีกทั้งธนาคารกรุงไทยไม่ได้รับการคุ้มครองหรือมีข้อยกเว้นให้ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการ ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 เนื่องจากไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐ เป็นเพียงธนาคารเอกชนธรรมดาธนาคารหนึ่งที่รัฐมีหุ้นอยู่เท่านั้น

              ดังนั้น การที่แอปฯดังกล่าวแจ้งขออนุญาตผู้ใช้ในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กับหน่วยงานอื่น รวมถึงกับบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยด้วย จึงอาจถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าเป็นเล่ห์ฉลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของเอกชน ที่ใช้รัฐบาลเป็นเครื่องมือได้

            ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผ็ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับธุรกรรมดังกล่าวเสีย โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันพุธที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด