ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณจี้การบินพลเรือนตรวจสอบสายการบินโลว์คอสต์มีความเสี่ยง?

 

        นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้รับทราบข้อมูลการบินจากกัปตันหรือนักบินของสายการบินประเภทสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสต์แอร์ไลน์ว่า บางสายการบินมีมาตรฐานการบินที่ต่ำมาก ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้โดยสารและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย แต่กลับเพิกเฉยหรือไม่

        ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการบินของโลว์คอสต์แอร์ไลน์มากมายหลายกรณี ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว และมีความพยายามปิดข่าวของสายการบินนั้นๆเสมอ ทั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และก่อนหน้านั้น ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งพยายามลดต้นทุนการบินลงโดยไม่สนใจความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น มีกรณีของสายการบินบางแห่งเกิดเหตุเครื่องยนต์มีสัญญานเตือนว่าไฟไหม้ หลังจากที่เครื่องขึ้นไปแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงไอเสียไปหลังเครื่องยนต์ น๊อตหลุด ทำให้ไอเสียถูก deflect ไปในทิศทางที่ผิด จนไปโดนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจความร้อน จนเกิดสัญญานไฟไหม้ ทำให้ต้องดับเครื่องยนต์ ซึ่งหลังเกิดเหตุไม่มีการพิทักษ์เครื่องหรืออายัตเครื่อง เพื่อการตรวจสอบจาก CAAT เลย มีแต่ช่างของสายการบินได้กรูเข้าไปเพื่อซ่อมเครื่องเท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องให้ CAATเข้าตรวจสอบก่อน

        นอกจากนั้น ยังมีกรณีเซ็นเซอร์ประตูห้องเก็บของปิดไม่ได้ เครื่องบินขึ้นได้เพียง 15 นาทีต้องบินวนกลับกะทันหัน หลังจากเกิดเหตุสายการบินดังกล่าวได้ส่งเครื่องบินอีกลำมาเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและสัมภาระ แต่ปรากฏว่าเครื่องใหม่ที่บินมาเปลี่ยนเกิดเสียขึ้นมาอีกเลยต้องซ่อมทั้ง 2 ลำ ทั้งนี้เพราะสายการบินโลว์คอสต์มักซื้อเครื่องบินเก่ามาปรับปรุงใหม่ (operate) ทำให้เครื่องเสียบ่อยมาก จึงเกิดกรณีการบินวกกลับ หรือ Air turnback บ่อยมาก เป็นเหตุให้การบินไม่เป็นไปตามตารางการบิน เครื่องดีเลย์โดยไม่บอกความจริงกับผู้โดยสาร แม้กระทรวงคมนาคมจะมีประกาศ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ พ.ศ.2553 แต่นั่นไม่ใช่คำตอบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและสาธารณะ

        ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อไต่สวนและตรวจสอบสายการบินของโลว์คอสต์แอร์ไลน์เจ้าปัญหา หากปฏิบัติการบินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ให้ทำการเพิกถอนใบอนุญาตการบินของสายการบินที่มีปัญหานั้นๆเสีย ตาม พรบ.การเดินอากาศ 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.การเดินอากาศ 2558 และพรก.การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 2558 ให้อำนาจไว้ แต่หากไม่ดำเนินการจะนำเรื่องยื่นฟ้องศาลปกครองต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด