ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานฯ

ขอบคุรภาพ จาก https://news.trueid.net/detail/EmRzeDL6w35m
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  กลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานฯ 
 
"ขอเรียกร้องให้เคารพข้อตกลงกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน"

เนื่องจากวันนี้ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจาก 9 หน่วยงาน คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กองร้อย ตชด.144 ทหาร ฉก.ทัพพระยาเสือ ทหารรบพิเศษที่ 1 แก่งกระจาน กองกำกับการ 5 บก.ปทส. กองร้อยน้ำหวาน กองการบิน ทส. หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปฏิบัติการ “ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร” ดังที่ปรากฏตามข่าว และขณะนี้ได้มีการเข้าปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว โดยมีการขีดเส้นตายให้พวกเราชาวบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดินที่กลับไปทำกินในที่ดินดั้งเดิมของบรรพบุรุษกลับลงมาจากบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันนี้ ทำให้พวกเราหวาดกลัวว่าจะมีการใช้กำลังเข้าจับกุมพี่น้องของเรา และมีการใช้ความรุนแรงเหมือนกรณีที่เคยกระทำกับปู่คออี้และพี่น้องของเราเมื่อปี 2554 ทั้งที่พวกเราได้ไปยื่นข้อเรียกร้องจนมีการเจรจาและท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในข้อ 1 คือ ให้พวกเรากลับไปทำไร่หมุนเวียนและดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมในที่ดินของบรรพบุรุษอยู่ที่บ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน โดยการรับรองสิทธิในการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม และข้อ 4 คือ ยุติการใช้กำลังจับกุม ดำเนินคดี และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบไร่หมุนเวียน ตามมติ ครม.3 สิงหาคม 2553 หลังจากทำข้อตกลงเสร็จก็พบว่ามีการให้ข่าวใส่ร้ายพวกเราว่าบุกรุกทำลายป่า พยายามสกัดไม่ให้พวกเรากลับขึ้นไปในที่ดินทำกินเดิม แล้วในที่สุดก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในวันนี้ เราเชื่อว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้สั่งการเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ไม่น่าจะลงมือกระทำกับพี่น้องเราแบบนี้ เหตุใดท่านรัฐมนตรีและท่านอธิบดีจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามดังกล่าว หรือว่านี่คือนโยบายของรัฐที่จะจัดการกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในผืนป่าทั้งหมดในประเทศนี้

            พวกเรายังหวังว่า ท่านน่าจะจำได้ว่าเคยยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา เหตุใดจึงล้มเลิกคำมั่นสัญญานี้

            พวกเราจะต่อสู้ต่อไปจนกว่ารัฐจะรับรองสิทธิของชาติพันธุ์ที่จะอยู่กับป่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน