ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เวทีจะนะเดือด: เสนอให้ย้าย เลขาธิการศอ.บต.และคณะ ส่วนข้าราชการบอกว่า “ทำตามกฎหมาย“

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) 

Shukur2003@yahoo.co.uk 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

วันที่

 

 14 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกประวิตร ส่งตัวแทนลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อพบปะชาวบ้าน และประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่ เมืองต้นแบบที้ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา” ตามที่มีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า แต่งตั้งก่อนหน้านี้

 

ทั้งนี้ ตัวแทนของพลเอกประวิตร ได้แก่ นาย ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี พร้อม นาย สุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกฯ โดยช่วงเช้า 10.00-11.30 น.ได้พบกับหน่วยงานราชการที่ดำเนินการโครงการเพื่อตอบข้อสักถามและตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ได้แสดงออกเพื่อสนับสนุนโครงการและมอบดอกไม้ให้กำลังใจที่ที่ว่าการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนช่วงบ่ายเวลา ประมาณ 12.00 น. - 13.30 น. พบ กลุ่มตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และคนที่เห็นต่างจากโครงการที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

นายประสาน เปิดเผยว่า “การที่ต้องมาวันนี้เพราะ เรื่องนี้ถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมือง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ต้องมีการ ตรวจสอบ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งย้ำมาว่า อันไหน ไม่ถูกต้อง ให้สรุปออกมาให้หมด ให้ดูดีๆ ทุกขั้นตอน ต้องยึดตามระเบียบ ราชการ กฏเกณฑ์ มติ ครม.โดยท่านยำ้ว่า 

 

“ผมเกษียณมา10 ปี แล้ว ตลอดขีวิตรับราชการของผม ถ้า สั่งไม่ถูกต้อง ผมไม่ทำ แม้ ผู้บังคับบัญชา สั่งผมไม่ทำ ต้องตามแก้ ใครจะช่วยผม”

ส่วนหน่วยราชการในพื้นที่ ได้ตอบข้อสักถามต่อคณะนายประสานเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบราชการทุกขั้นตอน อย่าไรก็แล้วแต่ตัวแทนข้าราชการคนหนึ่งอดสะท้อนไม่ได้ว่า “พวกเขาก็จำเป็นต้องทำตามนโยบายนักการเมืองที่ดูแลกระทรวงที่รับผิดชอบที่ปรับเปลี่ยนแต่ละสมัย”

สำหรับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผ่านนาย ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีทวงถามสัญญาลูกผู้ชายเดิม 3 ข้อ

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่พวกข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมตั้งแต่ต้น ที่ได้บันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

2. ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางยุทธศาสตร์ หรือ SEA. โดยมีคณะนักวิชาการที่มีความเข้าใจในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสันติวิธี (แก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้) เพื่อใช้หลักวิชาการในการตัดสินใจต่อโครงการนี้

 

3. ในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผ่านมา หากพบว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด จะต้องออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้พื้นจากหน้าที่ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยเฉพาะกรณีที่ดิน , ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ว่า ถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และรวมถึงให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายผังเมืองด้วยหรือไม่

 

ส่วนก่อนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจะยื่นหนังสือนั้น

บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เสนอให้ย้าย 

1.เลขาธิการศอ.บต.และคณะ

2.หัวหน้าที่ดิน สงขลาและจะนะ

3.นายอำเภอจะนะ เพื่อความยุติธรรมในการตรวจสอบโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”