ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เฮลั่น! สภา อบต.ดงมะไฟ ไม่เสนอระเบียบวาระพิจารณาต่ออายุทำเหมืองหินเข้าสู่ประชุมสภาฯ ด้านชาวบ้านยันไม่อาจวางใจสู้ไม่ถอย

 

          9 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได กว่า 30 คน ได้เดินทางไปยังที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าอาจมีการนำวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินปูนและการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เสนอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟอีกครั้ง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทดำเนินการทำเหมืองแร่หินปูนอีกครั้ง

          ซึ่งระหว่างที่สภา อบต.ดงมะไฟ ดำเนินการประชุมสภาฯ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางส่วนที่อยู่ด้านล่างของอาคารที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้กล่าวปราศรัยถึงเรื่องการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การทำเหมืองและโรงโม่หินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และขอให้สภา อบต.ดงมะไฟ ไม่เสนอบรรจุวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งได้กล่าวถึง 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ฯ คือ (1) ปิดเหมืองหินและโรงโม่ (2) ฟื้นฟูภูผาป่าไม้ (3) พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว

          โดยการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟได้ดำเนินการประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ไล่เรียงไปตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ โดยที่ไม่มีการเสนอบรรจุวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระใด ๆ ของสภา อบต.ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

          ทั้งนี้นางลำดวน วงค์คำจันทร์ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เผยความรู้สึกหลังจากการประชุมสภาฯ ได้จบลงว่า “รู้สึกโล่งใจไปนิดหนึ่ง แต่ยังไม่หมดเพราะเขาอาจจะเสนอบรรจุระเบียบวาระทำเหมืองหินเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไป ซึ่งเราวางใจไม่ได้และมีความกังวลอีกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ ส.อบต.ชุดเก่าที่สนับสนุนให้ทำเหมืองหินในพื้นที่ที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่อาจจะนำวาระทำเหมืองหินเข้าสู่สภาจนทำให้มีการทำเหมืองอีกครั้งก็ได้ ซึ่งเราจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดและจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและจะสู้ไม่ถอย”