ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

งานเสวนาวิชาการเรื่อง“SLAPP: เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกใช้ปิดปากประชาชน

( ขอบคุณภาพ จาก ประชาไท : https://prachatai.com/journal/2018/09/78652 )
 
เนื่องจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ซึ่งติดตามและรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาการฟ้องคดีปิดปาก พบว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีการดำเนินคดีทั้งโดยรัฐและเอกชนที่เข้าลักษณะการฟ้องปิดปากอยู่จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์การชุมนุมตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่รัฐได้จับกุมดำเนินคดีและมีการใช้กระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือข่มขู่คุกคาม (Judicial Harassment) การใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก เช่น การดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116  ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึงเจ็ดปี
 
ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้ของสังคมไทยถึงปัญหาและผลกระทบของการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPP) รวมถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อข่มขู่คุกคามการมีส่วนร่วมแสดงออกในประเด็นสาธารณะของประชาชน โดยเฉพาะการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ จึงจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “SLAPP: เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกใช้ปิดปากประชาชน” ขึ้นในอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง จี๊ด เศรษฐบุตร (ห้องLT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสังคม และเพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย สนส.  ขอเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมติดตามเเละรับฟังในงานเสวนาวิชาการดังกล่าว หรือทาง Facebook Fanpage : Human Rights Lawyers Association

 

 

 

กำหนดการ

 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.00 – 14.45 น. วงเสวนาวิชาการเรื่อง SLAPP: เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกใช้ปิดปากประชาชน

(1) สถานการณ์และแนวโน้มการฟ้องคดีปิดปากต่อประชาชนที่ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง

โดย คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน  

 

(2) บทบาทของรัฐ (กรมคุ้มครองสิทธิฯ) ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม

โดย คุณนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กฎหมาย)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

(3) หลักสากลว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม และขอบเขตของรัฐในการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามหลักการสากล

โดย คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ตัวแทนจากองค์กร ARTICLE 19

 

(4) ระเบียบและข้อจำกัดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ชั้นอัยการ)

ในการคุ้มครองประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพจากการถูกฟ้องคดี

โดย ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ดำเนินรายการโดย คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

 

14.45– 15.25 น.  แสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม

15.25 – 15.30 น. สรุปและปิดวงเสวนา

 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร./แฟ็กซ์ : 02-275-3954