ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

จอร์จ โซรอส

(  ขอบคุณภาพ : จาก Vioc TV )

เรื่องสนุก รายวันอีกเรื่อง ที่น่าขบคิดเล่นๆ ตามสไตล์ ชนชั้นปกครองไทย เวลาจะกำจัดใคร ก็ต้อง ดิสเครดิต ใส่ร้าย ทำให้หมดสิ้นความชอบธรรม ดังนั้น  ก็ต้องปลุก "ผี" ขึ้นมา ผีคอมมิวนิสต์ ผีทักษิณ ผีล้มเจ้า ผีชังชาติ และ ผี จอร์ซ โซรอส

 

ปู่จอร์จ นี่อายุ จะ 100 ปี แล้ว มั่ง... ก็ยังแปลกใจที่ขุดมา คืนชีพ อีก เท่าที่เคยรู้ กองทุนนี้ เขาไม่ได้ กำหนด หรือ บังคับ ให้คุณทำอะไร แต่เองที่กำหนด ว่า อยากทำอะไร ซึ่งเขาไม่เคยมา มาตรวจ มาดู มาประเมิน เลยด้วยซ้ำ ส่วนมากก็ส่งโครงการ ถ้าพิจารณาผ่าน ก็โอนทุนสนับสนุนมาให้ จบโครงการหรือ ครบระยะ ก็ส่งรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน มีเท่านั้นเอง ทุกอย่างทำงาน ผ่าน E mail !!

 

ผมก็เคยถกเถียง เรื่องนี้ เมื่อ 10 กว่าปี ก่อน ซึ่งจำได้ ว่าสรุปว่า การสร้างสังคมประชาธิปไตย ประชาชน คนรากหญ้าอย่างเรา จะได้ประโยชน์ มากกว่า การรักษาสังคมให้คงไว้ซึ่งเป็นสังคมอนุรักษ์ นิยม สังคมจารีตประเพณี  ที่ซึ่งมีชนชั้นนำ ได้ประโยชน์  ชนชั้นนำไทย จึงนิยม ให้ทุนสนับสนุนกับโครงการอีกประเภทหนึ่ง จำพวก เทิด ทูญ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งกระบวนการ ครอบงำ ตอกย้ำ ให้เห็นคุณค่าดั้งเดิม ยึดโยงความสัมพันธ์แบบชนชั้น ตลอดเวลา

 

กรณี กองทุนของ จอร์จ โซรอส (open society foundation  ) จึงเป็นเสมือนยากระตุ้นให้ ไวรัส มีความแพร่ ได้รวดเร็ว ความคิดและการเปลี่ยนแปลงให้สังคมขยับไปสู่ความก้าวหน้า  ส่วนมันจะไปสู่ อะไร อันนั้น เป็นเรื่องภูมิต้านทาน แต่ละสังคมจะปรับตัว รับมือ มากกว่า  กองทุนแบบนี้ ทำอะไร ไม่ได้หรอกในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เข้มแข็ง มีเสรีภาพ วิพากษ์วิจารณ์  แต่พังพินาศ ล่มครืน  ถ้าเป็นสังคม จารีต และมีศูนย์กลางอำนาจเดี่ยว

ผมไม่แปลกใจ ถ้ามันจะเป็นเรื่องจริง แต่... ก็นั่นแหละ ผมไม่ค่อยเชื่อ  เพราะเด็กๆ เยาวชน คนหนุ่มสาว เข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล จริงๆ เขาคิดเป็น  เขาตัดสินใจและต้องการเปลี่ยนแปลง จริงๆ....

ให้มันจบที่รุ่นเรา...  ผมได้ยินเขาพูดยังงั้น
!!!