ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Dinner Wine Talk # 2  “ Locl Fruit Wine :  ปฐมบทสู่การปฏิวัติอารยธรรมโลก


ไวน์ หรือ Wine เดิมทีคือเครื่องดื่มที่เกิดจากองุ่น เท่านั้น มีค้นพบเมื่อใด ที่ไหน ไม่ทราบ (ไม่ได้ค้นคว้าขนาดนั้น ) แต่มีการดื่มเป็นวิถีมานานนับพันปี นิยมมากในหมู่ชนชั้นสูง กษัตริย์  พระ บาทหลวง ขุนนาง พ่อค้าวาณิชและปราชญ์ปัญญาชน ไวน์จึงเป็นสัญลักษณ์ ทางชนชั้น พอๆกับเป็นเครื่องดื่ม เพื่อความมึนเมา

นครใหญ่แต่โบราณ นครใดที่มีไวน์ดื่มอุดมสมบูรณ์ นครนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจ มีการปกครองที่ดี ไพร่ฟ้ามีความสุข ไวน์เป็นวัฒนธรรมประจำชนชาติ มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการดื่มไวน์ มีองค์ความรู้การปลูก การหมัก บ่ม และดื่ม ไวน์จึงเป็นสัญลักษณ์ความมีอารยธรรมของชนชาติที่เจริญและเป็นมหาอำนาจ

กระนั้น ไวน์ นอกจากเป็นชื่อเครื่องดื่มจากผลไม้ชนิดหนึ่งแล้ว ไวน์ ยังหมายถึง กระบวนการหมักด้วย นี่คือ จุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่า “ทำไมต้องแค่ องุ่น ?”   ในเมื่อ ไวน์ทำจากผลไม้อื่นๆ ได้อีกมากมาย หลายชนิด

เราเป็นประเทศโลกที่
3 ประเทศที่ต้องพึ่งพิงความสัมพันธ์แบบใต้อาณานิคมกับประเทศที่เจริญ เราถูกสอน ถูกกำชับกรอกหู ให้เชื่อ ให้ฟัง ให้เรียน ให้ปฏิบัติตาม องค์ความรู้ ทิศทางของคนโลกที่เจริญกว่ามาตลอด ทำให้เรายังคงจม วนเวียนเป็นเครื่องมือและเป็นหยื่อทางธุรกิจ ทางการค้า ของประเทศที่เจริญหรือ ตะวันตก มายาวนาน นั่นเพราะเราไม่เคยตั้งคำถาม ว่า ทำไมไวน์ต้องแค่องุ่น? หรือ รสชาติไวน์ ต้องแบบนี้ การดื่มไวน์ ต้องอย่างนั้น อย่างนี้ เท่านั้น ในเมื่อไวน์ ทำจากผลไม้อีกมากมาย การดื่มเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม ดังนั้น ไวน์ เป็นรสชาติแบบไหนก็ได้ เท่าที่ ประเทศ หรือ กลุ่มชนนั้นๆจะมีผลไม้ มีวัติถุดิบ มีรสกลิ่น สี และมีวัฒนธรรมการดื่ม  

ความมีรสชาติ ก็แล้วผลไม้ แล้วแต่ละฤดูกาล แล้วแต่สภาพภูมิอากาศ น้ำ อุณหภูมิ และแล้วแต่เทคนิคแต่ละคน ที่จะรังสรรรสชาติ ไวน์นั้นๆออกมา เป็นเรื่องที่ดีเสียอีก ที่เราจะได้เสพ ดื่ม รสไวน์สารพัดรูปแบบ ในแต่ละท้องถิ่น

และนอกจากนั้น ประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศ เป็นประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน มีความอากาศหลากหลายรูปแบบ มีหลายฤดูกาล ทำให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ทุกระดับสายพันธุ์ ดังนั้น การผลักดัน แนวคิดแปรรูปพืชผลการเกษตร แปรรูปพืชผลจากพันธุ์ท้องถิ่น จึงเป็นทั้งการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้มีอยู่ต่อไปแล้ว ยังสร้างทางเลือกให้เกษตรกร ให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพเสริมมีรายได้อีกด้วย  ที่สำคัญ สร้างอาณาจักรใหม่ให้กับพันธุ์พืชท้องถิ่น และเครื่องดื่มที่ชาวโลกรู้จักมาแต่โบโบราณ นั่นก็คือ  ไวน์ (
Wine)

ผมเรียก โลกใหม่นั้นว่า การปฏิวัติอารยธรรมโลก
!!

Dinner Wine Talk #2  เป็นทั้งเวทีเสวนาจาก คนทำไวน์ มีทั้งนักทำไวน์พื้นเมือง ไวน์เมกเกอร์ระดับโลก นักชิมไวน์ นักวิชาการเรื่องไวน์  ผู้สนใจกระบวนการทำไวน์ ผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับไวน์ และ ผู้มีอำนาจที่สนใจ มอบอนาคตใหม่ให้กับเกษตรกร  เพื่อสร้างอาณาจักร ไวน์ (พื้นเมือง ) Local Wine

...

จากเกษตรกรขบถ แห่งไร่ทวนลม