ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด

 

          21 ตุลาคม 63 เวลา 09.40 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ประมาณ 20 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ดำเนินการเอาผิดประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ประธานสภายุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ และตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดทั้งหมด เพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดพฤติการณ์เช่นนี้อีก ต่อคณะกรรมการสอบสวนนายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ณ ที่ว่าการเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งนายบรรจง ไชยคาน ปลัดเทศบาลตำบลสุวรรณคูหาหรือประธานกรรมการสอบสวน ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนรับหนังสือจากชาวบ้าน

          โดยเนื้อหาในหนังสือระบุใจความสำคัญว่า กรณีการลงมติวาระการประชุมเรื่องการพิจารณาลงมติต่อใบอนุญาตให้นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำเหมืองอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ไม่ใช่ความผิดครั้งแรกของสภา อบต.ดงมะไฟ แต่เป็นการกระทำความผิดซ้ำซากถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้การกระทำความผิดไม่ได้เกิดจากประธานสภาฯ เพียงคนเดียว แต่เกิดจากการสมรู้ร่วมคิดของสมาชิกสภา อบต.ดงมะไฟ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และยังมีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้มากที่สุด โดยที่ไม่สนใจคำสั่งของทางจังหวัด ไม่สนใจกฎระเบียบของกฎหมาย และไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของตนเลยแม้แต่น้อย เช่น กรณีรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการย้ายสถานที่ประชุม ไปยังโรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ ซึ่งส่อเจตนาให้มีการลงมติในวาระพิพาทได้อย่างราบรื่น และรองประธานสภาฯ ยังเป็นผู้จ่ายค่าสถานที่ในการประชุมด้วยเงินของตนเอง

          และในหนังสือยังระบุอีกว่า ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและของสภาฯ ด้วยการยุติบทบาทการทำหน้าที่ประธานสภาฯ จนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ขอให้มีการลงโทษประธานสภาฯ อย่างเด็ดขาด โดยให้ออกจากตำแหน่ง และออกจากเป็นสมาชิก อบต.ดงมะไฟ ในทันที และขอให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอีก 15 คน

          ซึ่งต่อมาในเวลา 13.50 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ก็ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวต่อนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา โดยนายจรูญก็ได้กล่าวหลังจากที่รับหนังสือจากชาวบ้านว่า “อีก 2-3 วันก็คงได้ข้อสรุปในประเด็นนี้ เรื่องวินัยคงไม่มีปัญหา เพราะว่ามีการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดที่เป็นเค้าโครงอยู่แล้ว แต่ยังพูดไม่ได้คงต้องรอให้มีข้อสรุปออกมาก่อน”

          ทั้งนี้นายสมควร เรียงโหน่ง ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มได้แจ้งกับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจหลังจากเข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวน ว่า “ได้พูดรายละเอียดให้คณะกรรมการฟังมากพอสมควร ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณายังไงก็ไม่รู้ แต่ก็ได้สอบถามไปที่คณะกรรมการว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการสรุปผลการสอบสวน คณะกรรมการก็บอกว่าผลสรุปหรือผลการชี้มูลความผิดน่าจะออกประมาณปี 64 ถ้าให้ผลออกในปีนี้คงไม่ทัน เพราะต้องนำรายละเอียดที่ได้จากการสอบสวนในครั้งนี้ไปพิมพ์ และต้องเชิญคณะกรรมการมาประชุมลงความเห็นว่าผิดหรือไม่ผิด แล้วถึงส่งเรื่องไปที่นายอำเภอสุวรรณคูหา ส่วนในเรื่องของการสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสอบสวนก็แจ้งว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนประธานสภา อบต.ดงมะไฟโดยเฉพาะ ไม่มีอำนาจในการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง”

          โดยทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ มีความเห็นตรงกันว่า จะดำเนินการเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอย่างถึงที่สุด เพราะนี่ไม่ใช่ความผิดครั้งแรก และผู้กระทำความผิดก็คือคนกลุ่มเดิมๆ ที่เรารู้กันดีว่าเป็นใคร กลุ่มอนุรักษ์ฯ จะไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไป และที่สำคัญคือ สภา อบต.ดงมะไฟ ชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่อีกต่อไปแล้ว เพราะมีพฤติกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ให้เหมืองแร่ตลอดมา