ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

กลุ่มรักษ์อำเภอวานรฯ บุกอำเภอยื่นหนังสือขอคัดค้านการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษในพื้นที่อำเภอวานรฯ  พร้อมขอนัดเจรจากับผู้ว่าฯ 27 ตุลาคมนี้

 

          19 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น. ชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ประมาณ 20 คน ได้เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสของบริษัท ไชน่า หมิ่งต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ต่อนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร หลังจากที่ได้ทราบว่าบริษัทดังกล่าวทำการยื่นขออาชญาบัตรใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาสเพื่อสำรวจแร่โปแตช และขอนัดหมายเจรจาพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27 ตุลาคม 63 ที่จะถึงนี้

          แต่เนื่องจากนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส ติดราชการที่จังหวัดสกลนคร นายพิชญตย์ งอยแพง คำธิมา ปลัดอำเภอวานรนิวาส จึงเป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน

          โดยนายนงค์ชัย พันธ์ดา ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ได้กล่าวกับนายพิชญตย์ว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ติดตามสถานการณ์การขุดเจาะสำรวจแร่โปแตชในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส และได้พบประเด็นปัญหาสำคัญจากการเข้าขุดเจาะสำรวจทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การขุดเจาะสำรวจแร่โปแตชของบริษัทฯ มีการทำผิดข้อตกลงท้ายอาชญาบัตรพิเศษในข้อ 6 เพราะได้มีการเข้าสำรวจในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามแนบท้ายอาชญาบัตร การเข้ามาของบริษัททำให้เกิดการแตกแยกในชุมชน ทั้งยังมีการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการฟ้องคดีปิดปาก ซึ่งเจตนาฟ้องกลุ่มผู้คัดค้านเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวและหวังเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว และตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ได้ระบุการบริหารจัดการแร่ต้องอยู่ภายใต้เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง โดยต้องทำตามกระบวนการขั้นตอนของพระราชบัญญัติแร่ใหม่ ที่ระบุให้มีการทำข้อมูลตามมาตรา 16 ให้ครบถ้วน คือ การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องกันเขตพื้นที่ที่ต้องห้ามตามมาตรา 17 วรรค 4 ออกด้วย เฉพาะในประเด็นแหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม เมื่อการทำเหมืองแร่โปแตชเป็นการทำเหมืองแร่ใต้ดินการพิจารณาในประเด็นนี้ต้องพิจารณาแหล่งน้ำใต้ดินเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการทำข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด”

          ทั้งนี้นายพิชญตย์ก็ได้กล่าวต่อชาวบ้านหลังจากที่รับหนังสือว่า “จะส่งหนังสือไปที่จังหวัดตามที่ชาวบ้านร้องเรียน และหากมีผลยังไงจะแจ้งหนังสือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////