ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

สังคมปริแตก

จากนี้ไปหน้า สังคมไทย จะต้องมีการขยับ เยื้องย่าง ไปหน้า หรือ มีพัฒนาการทางสังคม จากคลื่นลูกใหม่ แน่นอน การครอบงำปลูกฝัง การเขียนนิยายวีรชนประวัติศาสตร์ เอามาปลูกฝังเด็กๆ ให้หลงใหลเชื่อตาม จะไม่ใช่เรื่องทำได้ปกติ หรือ จะถูกยอมรับอย่างเชื่องๆ และไร้คำถาม

.

ระบบการศึกษาแบบ การกด การตอกย้ำ ปลูกฝัง ผลิตซ้ำ ท่องจำ ที่ทำมาเนิ่นนานเริ่มไม่ได้ผล และหากดื้อดึงจะทำต่อไป จะยิ่งส่งผลเสีย เพราะวันนี้ เด็กๆ เยาวชน คนหนุ่มสาวลุกขึ้นมาถามถึง ก้นบึ้ง ถามถึงโครงสร้าง การประกอบรูปมโนภาพสำนึกเชิงประวัติศาสตร์ การเมือง และตัวตน ของเขา สามนิ้วที่พวกเขาชู จึงสะท้านสะเทือนหัวจิตหัวใจของศูนย์กลางอำนาจ ที่คอยกำหนด ทุกอย่างมายาวนาน

แท้จริงแล้ว ปัญหาที่เด็กๆพูด ไม่ใช่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่รู้ แต่ไม่เคยมีใครกล้าเอ่ย หรือ เอื้อมมือออกมาถาม ออกมาประนาม ไม่กล้าเยื้องย่างเท้าออกไปยืนให้เห็นชัดๆ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ได้แต่ป้องปาก นินทาสนุกๆ ในวงแคบๆ แล้วหัวเราะคิกคัก แล้วก็รีบตาเหลือกตาลานออกไป แสดงตนว่า จงรักภักดี

เมื่อกระแส นักศึกษา เยาวชน และประชาขน ต้องการขยับ เยื้องย่าง พัฒนาการทางสังคม ออกมาเคลื่อนไหว ซึ่งเหตุการณ์นี้ มีโอกาสส่งผล อาจจะมากหรือ น้อย ไม่ทราบได้ แต่วงล้อมการเห็นด้วย ทั้งเรื่อง ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ การให้ประยุทธ ลาออก และ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มีความเป็นประชาธิปไตย มากกว่านี้ กำลังถูกตอบรับมากขึ้น จากประชาชน เพราะ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่รัฐประหาร นอกจากจะไม่ได้แก้ไขอะไรเลย แล้ว ยังทำลาย ขบวนการประชาธิปไตย วิญญาณประชาธิปไตย แทบพังพินาศ

ตอนนี้ แม้ว่า รัฐบาลพยายาม คุกคาม จับ ยัด ปิด กดดัน ประนาม ข่มขู่ ตราหน้า ตรวจตรา สอดส่อง มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งลุกลามขยายไปมากเท่านั้น

.

ที่แน่ๆ ประเทศนี้ ชัดเจนแล้วว่า มีรอยร้าวลึกในสังคม หลายเรื่อง ในขณะนี้  รัฐไม่ใช่ สิ่งสมมติ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแล จัดการ ความสงบสุข แต่รัฐ กำลังมีตัวตน และ ทำเพื่อตัวเอง เพราะ รัฐ ไม่ฟัง ประชาชน และก้าวล่วง การบังคับ คุกคาม  นี่ ไม่ใช่ นิติรัฐ ประชาธิปไตย

แต่พึง ตระหนักเถิดว่า ไม่เคยมีรัฐใด ในโลก ที่เลือกข้าง และ เป็นศัตรูกับประชาชน จะอยู่ได้ เพราะ ประชาชน คือ หัวใจ ของรัฐ ไม่ใช่ อื่นๆ ที่เพียรท่องจำ!!