There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ปณิธาน

ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ สำหรับในทัศนะผม ไม่ใช่เพราะคนๆ นั้นยึดครองโลกได้ หรือ สร้างปราสามราชวัง หรือ สืบสายเลือดจากเทวดา ฟ้าใด แต่คือ คน คนที่กล้าศรัทธา หรือมีความเชื่ออันทรงพลังของตน เชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นก่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ แก่โลก !!

ฉะนั้น รวย จน ยาจก หรือ กษัตริย์ ล้วนมีโอกาส เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ ทัดเทียมกัน ในขอบเขต ในบริบทชีวิต ความยิ่งใหญ่ไม่เกิดจากการกล้าทำ แต่เกิดจากการรักษา ความเชื่อและเพียรทำตามสิ่งที่เชื่อ ไปอย่างยาวนาน

ทำสิ่งที่เชื่อ ทำในสิ่งที่งดงามก่อประโยชน์แก่โลก สำหรับผมมันคือการคืนธรรมชาติให้แก่โลก โลกที่อายุสั้นลงทุกที เพราะความโลภและการล้างผลาญ ทำลาย อย่างไร้ขอบเขตของคน และธรรมชาติที่เราพยายามคืนนั้น คือ ต้นไม้


10 กว่าปีของการกลับบ้าน มาปลูกต้นไม้ และพยายามชักชวน ให้คคนในครอบครัว คนรัก และเพื่อนสนิทมิตรสหาย ลงมือกอบกู้ผืนดิน ท่ามกลางเสียงหัวเราะ สายตาที่มองผ่าน ว่า ไร้สาระ!!  

เราไม่กี่คน ที่เรียกตัวเองว่า คนจนๆ พยายามทำด้วยกัน ปีละครั้ง เอาเรื่องราว เอาเรื่องเล่าของต้นไม้ มาพูดคุยกัน เอากล้าไม้มาแบ่งปัน และคุยว่า เราจะสืบสาน กิจกรรมนี้ในปีต่อๆไป กันอย่างไร ตราบที่เรายังไม่ตาย และลูกหลานเราต้องการอากาศดีๆ ไว้หายใจ

เราจะรักษา ความเป็นมนุษย์ที่ทำเพื่อคนอื่น เพื่อโลก ที่ดีงามเช่นนี้ ได้อย่างไร และ ในฐานะมนุษย์ตัวน้อยๆ ที่เกิดมาแล้ว พบผ่าน ผูกพัน เราจะดูแลมิตรไมตรีต่อกันอย่างไร ให้ได้นานตราบนาน โดยที่ความศรัทธานี้นั้น มิอาจผุกร่อนได้ เพราะเราเป็นมนุษย์ตัวจ้อย เราถูกหล่อเลี้ยงคุณค่าชีวิต ด้วยความฝันและความทรงจำ ที่ดีต่อกัน...
.


นานมาแล้ว ผมไม่กล้าออกไปเที่ยวเสพสุขจากธรรมชาติ เพราะผมละอายแก่ใจ ที่ให้คืนธรรมชาติไม่ได้ และรู้สึกแปลกใจ ทำไมใคร หลายๆคนถึงกล้าไปเสพสุขกับธรรมชาติ ป่าเขา  และไว้เพียงความบอบช้ำ และร่องรอย โดยที่ไม่มีสละ พลังงาน เมล็ดพันธุ์ ฟื้นคืนธรรมชาติ แม้สักต้น!!

สิ่งเดียวที่ธรรมชาติให้ความเป็นธรรมแก่เราทุกคน โดยที่ เงินทอง อำนาจ ไม่มีสามารถบันดาลได้ นั่นคือ ธรรมชาติ ป่าเขา สายน้ำ ลำธาร ส่งเหล่านี้  กาลเวลา ฟ้า ฝน แดด ผืน น เท่านั้น ที่ทำให้ต้นไม้ค่อยๆ เติบโต หยั่งรากได้ เฉกเช่น มนุษย์ตัวน้อยเช่นพวกเรา ก็มีเพียง ความฝัน ความมุ่งมั่น และพลังกายพลังใจเท่านั้น ที่จะต่ออายุ ลมหายใจให้โลกได้

ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ในทัศนะผม ไม่จำเป็นจะต้องมีเสียงปรบมือจากคนทั้งโลก แค่ เรามองตากัน มองสิ่งที่ทำแล้วยิ้มสุข อิ่มเอิบ กับภาพที่เห็น ศรัทธาในตัวเอง และมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนี้ ร่วมกัน หรือ ต่อไป ตราบสิ้นลมหายใจ  นั่นก็เพียงพอแล้ว

ผมเรียกมโนภาพชีวิตนี้ ว่า ปณิธาน.....

 

 

 

โดย  เกษตรกรขบถ แห่งไร่ทวนลม